„Здравословен начин на живот”

Дата на публикуване: 10.11.2016 07:05
По случай Европейския ден на здравословното хранене бяха раздадени брошури „Здравословен начин на живот” в училищата на територията на Община Белослав.
Мероприятието бе организирано от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Белослав. Посланието за здравословно хранене е насочено към подрастващото население и е цялостна концепция – храненето трябва да бъде редовно,балансирано,да носи удоволствие. Здравословното хранене е свързано и с активното движение на децата- физическата активност е необходимост и е необходима за поддържане на добрата форма на децата. Здравословното,балансирано хранене и подходящата физическа дейност са необходимост за детското развитие. Нашата цел е да популяризираме важността на здравословното хранене сред децата.
Голяма част от навиците,свързани със здравословния начин на живот,се изгражда в детска възраст.Детството е важен период за утвърждаване на предпочитанията към здравословното поведение като цяло.Децата, на които е обяснена важността на здравословното хранене и които са научени правилно да подбират хранителните си режими, е по- вероятно да водят здравословен начин на живот и като възрастни. „Не забравяйте,че когато човек се грижи за себе си и своето здраве,то задължително ще му се отблагодари!”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта