Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Белослав

Дата на публикуване: 09.07.2021 16:51

   Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 "Патронажна грижа + в община Белослав", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , Община Белослав

О Б Я В Я В А

Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа  на територията на община Белослав

  • Здравни /социални специалисти
  • Психолог

 

Изисквания за заемане длъжността здравни /социални  специалисти: образователно-квалификационна степен "специалист", професионална квалификация "Медицинска сестра", "Фелдшер" или "Акушерка";

 

Допълнителни умения и компетенции, които носят предимство: нагласа за работа с хора в неравностойно положение и самотно живеещи възрастни; готовност за работа  на терен в дома на потребителите; професионален опит.

 

Изисквания за заемане длъжността психолог: образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионална квалификация "Психолог".

 

Допълнителни умения и компетенции, които носят предимство: нагласа за работа с хора в неравностойно положение и самотно живеещи възрастни; готовност за работа  на терен в дома на потребителите; професионален опит;опит в работата с целевата група.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография - европейски формат;
  • Копие на диплома за завършено образование;
  • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера / ако е приложимо/;

    С кандидатите за работа по предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде проведено интервю/беседа, като преди това се подбор по документи, относно представяне на пълния комплект от изискуеми документи.

   Списъците с  одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени на информационното табло на община Белослав и публикувани на сайта на общината www.beloslav.org.

Документи ще се приемат в периода от 12.07.2021 г. до  23.07. 2021 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в стая 406 в сградата на общинска администрация Белослав.

 

Телефон за информация: +359 /0/5112 3553

Изтеглете документи от тук ! /Архивирани в RAR формат/


Наименование Брой тегления
ПГ+_заявление персонал.rar 7 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта