Набиране на потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „ Патронажна грижа + в община Белослав”

Дата на публикуване: 09.07.2021 16:49

Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 Патронажна грижа  + в община Белослав, договор по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 "Патронажна грижа + в община Белослав", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

       Ø  Възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;

       Ø  Лица с увреждания и техните семейства.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА:

 

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност на лицето ( за справка);
  • Актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол от ЛКК, други медицински документи);
  • Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/
  • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец).

В рамките на проекта ще бъде  извършена оценка на потребностите на всички лица, подали заявления за ползване на услугата.

Документи ще се приемат в периода от 12.07.2021 г. до 01.07. 2022 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в деловодството  на Община Белослав.

 

Телефон за информация: +359 /0/5112 3553

 
Документи за изтегляне  /Архивирани в RAR формат/


Наименование Брой тегления
заявление потребители_ПГ+.rar 4 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта