Относно многобройните запитвания отправени към общинска администрация, относно инвазия на кърлежи и комари.

Дата на публикуване: 21.05.2021 16:39
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
По повод многобройните запитвания отправени към общинска администрация, относно инвазия на кърлежи и комари, Ви уведомяваме следното На 03.05.2021г. Всички детски градини на територията на общината са третирани с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и комарите. На 07.05.2021г. на територията на Общината са третирани всички детски площадки, паркове, и алеи с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и комарите.
На 10.05.2021г. е третиран централен парк и площад възраждане в гр. Белослав срещу кърлежи и комари, както и са третирани всички заливаеми зони, дерета, поречия на реки със застоели води, срещу ларвите на комарите.
Обръщаме внимание, че на 24.05.2021г. предстои ново третиране срещу ларвите на комарите отново на всички заливаеми зони и места със застоели води, които се явяват буферна  зона за развитието на комарите.
В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, е уведомила всички регистрирани пчелари на територията на общината!
Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради  субективни причини.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта