Анкетно проучване за разработване на План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027

Дата на публикуване: 15.01.2021 12:59


Настоящото анкетиране е във връзка с разработването на "План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г." (ПИРО).
С настоящата Анкета се цели проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни проблеми в община Белослав и за нагласите на жителите на общината за нейното бъдещо развитие.
Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да бъдат предвидени за финансиране в рамките на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана само и единствено при разработването на Плана за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г. 

Можете да достъпите, въпросника на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdruVF7i7-fwZuNVGwzQTF0YqAZ7dabKyGF-ZrrTNMuWPUcjg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Предварително благодарим за Вашето участие!

Общинска администрация - Белослав 

ГалерияВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта