СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че поради авария в телефонната централа на общинска администрация Белослав не работят всички стационарни телефони в администрацията.
До отстраняването на аварията за връзка с администрацията  ползвайте  телефон  0896820155 – Дежурен в община Белослав.

 
От Общинска администрация Белослав

Търсене в сайта