Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години
27.09.2020eNEET Rural Start-up competition

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ СТАРТЪПИ

АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира в рамките на проект “eNEET Rura: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”, финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост). Всяка от партньорските организации от България, Румъния, Италия, Испания и Словения организира състезанието на национално ниво и победителите от националното състезание се съревновават по между си на международното състезание, което ще се проведе в Будапеща (Унгария) през Март 2021г.

Как да кандидатствате?

 

Етапи на конкурса:

  1. Предварителен подбор: до 31.12.2020г.
  2. Подкрепа от екипа на АБЧО при разработката на бизнес идеята: Януари 2021г.
  3. Обявяване на националния победител: Февруари 2021г.
  4. Официална защита на бизнес идеята от националните финалисти на всички партньорски страни – провеждане на конкурса на място в Будапеща, Унгария: Март 2021г.
  5. Обявяване на победители: края на Март 2021г.

Награда от националното състезание:

  • Паричен фонд в размер на 1000 лева, предоставен от фирма-спонсор (за класираните участника на първите три места, разпределение на фонда по следния начин: I-во място – 500 лв; II-ро място – 300 лв и III-то място – 200 лв)
  • Менторска програма
  • Обучителни посещения и бизнес пътувания, с включени самолетни билети, настаняване и изхранване в другите партньорски страни

 

Критерии за оценка:

 

критерии

определение

оценка

1. Разработване на иновативна и конкурентна идея

В основата на стартъп състезанието трябва да има силно новаторска идея. Тази идея трябва да бъде не само авангардна, но и конкурентна, за да бъде ефективно усвоена от пазара. По този начин оценката ще се фокусира не само върху оригиналността на идеята, но и върху практичността й

0-15

2. Реалистичен и ефективен бизнес план

Участниците трябва да имат реалистичен план за следващите 6 до 12 месеца. Поставените цели трябва да бъдат постижими, реалистични и да водят бъдещото стартиращо предприятие до балансиран и последователен растеж.

0-10

3. Яснота на целевата група и ясни идеи по пътя към тях

Участниците трябва да са разбрали ясно каква е целевата група, към която трябва да се обърнат, което е от основно значение, за да се фокусира бъдещото производство/услуга по ефективен начин. Това трябва да бъде придружено и от ясен план за това как да се достигне до целевата група (т.е. кои са правилните средства за комуникация, които те трябва да използват, за да увеличат максимално броя на потребителите?).

0-10

4. Възможност за решаване на бъдещи потребителски проблеми

Налице е ясно разбиране на проблема, който новаторската идея трябва да реши. Решението на проблема трябва да бъде ясно и практично за целевата група, на която бъдещото стартиращо предприятие ще достави своите продукти.

0-10

5. Ефективно и качествено „защитаване“ на идеята

Силният капацитет за представяне на идеите, които конкурентите желаят да развият, е от основно значение за дългосрочния успех на стартиращото предприятие. По-конкретно, оценката ще вземе предвид и способността да убеди журито за ползите, които идеята ще донесе.

0-40

6. Компетентост, мотивираност и адекватност

Учасникът трябва да е компетентен в областта, която би искал да внесе иновации, качество, необходимо за адекватно управление на стартиращата компания. Трябва да има и високо ниво на ангажираност и мотивация към поставените цели.

0-15

 

 

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата