АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години

АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 годиниeNEET Rural Start-up competition

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ СТАРТЪПИ

АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира в рамките на проект “eNEET Rura: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”, финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост). Всяка от партньорските организации от България, Румъния, Италия, Испания и Словения организира състезанието на национално ниво и победителите от националното състезание се съревновават по между си на международното състезание, което ще се проведе в Будапеща (Унгария) през Март 2021г.

Как да кандидатствате?

 

Етапи на конкурса:

  1. Предварителен подбор: до 31.12.2020г.
  2. Подкрепа от екипа на АБЧО при разработката на бизнес идеята: Януари 2021г.
  3. Обявяване на националния победител: Февруари 2021г.
  4. Официална защита на бизнес идеята от националните финалисти на всички партньорски страни – провеждане на конкурса на място в Будапеща, Унгария: Март 2021г.
  5. Обявяване на победители: края на Март 2021г.

Награда от националното състезание:

  • Паричен фонд в размер на 1000 лева, предоставен от фирма-спонсор (за класираните участника на първите три места, разпределение на фонда по следния начин: I-во място – 500 лв; II-ро място – 300 лв и III-то място – 200 лв)
  • Менторска програма
  • Обучителни посещения и бизнес пътувания, с включени самолетни билети, настаняване и изхранване в другите партньорски страни

 

Критерии за оценка:

 

критерии

определение

оценка

1. Разработване на иновативна и конкурентна идея

В основата на стартъп състезанието трябва да има силно новаторска идея. Тази идея трябва да бъде не само авангардна, но и конкурентна, за да бъде ефективно усвоена от пазара. По този начин оценката ще се фокусира не само върху оригиналността на идеята, но и върху практичността й

0-15

2. Реалистичен и ефективен бизнес план

Участниците трябва да имат реалистичен план за следващите 6 до 12 месеца. Поставените цели трябва да бъдат постижими, реалистични и да водят бъдещото стартиращо предприятие до балансиран и последователен растеж.

0-10

3. Яснота на целевата група и ясни идеи по пътя към тях

Участниците трябва да са разбрали ясно каква е целевата група, към която трябва да се обърнат, което е от основно значение, за да се фокусира бъдещото производство/услуга по ефективен начин. Това трябва да бъде придружено и от ясен план за това как да се достигне до целевата група (т.е. кои са правилните средства за комуникация, които те трябва да използват, за да увеличат максимално броя на потребителите?).

0-10

4. Възможност за решаване на бъдещи потребителски проблеми

Налице е ясно разбиране на проблема, който новаторската идея трябва да реши. Решението на проблема трябва да бъде ясно и практично за целевата група, на която бъдещото стартиращо предприятие ще достави своите продукти.

0-10

5. Ефективно и качествено „защитаване“ на идеята

Силният капацитет за представяне на идеите, които конкурентите желаят да развият, е от основно значение за дългосрочния успех на стартиращото предприятие. По-конкретно, оценката ще вземе предвид и способността да убеди журито за ползите, които идеята ще донесе.

0-40

6. Компетентост, мотивираност и адекватност

Учасникът трябва да е компетентен в областта, която би искал да внесе иновации, качество, необходимо за адекватно управление на стартиращата компания. Трябва да има и високо ниво на ангажираност и мотивация към поставените цели.

0-15