Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Постоянни комисии

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ - БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 1. Илия Матев - Председател

 2. Данко Калчев

 3. Галина Тодорова

 4. Симеон Иванов

 5. Даниела Йорданова

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЗАКОННОСТ, СОБСТВЕННОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 1. Ивайло Начев - Председател

 2. Атанас Рашев

 3. Стефан Игнатов

 4. Радко Пенчев

 5. Стойчо Желязков

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА , СПОРТ И ТУРИЗЪМ

 1. Даниела Йорданова - Председател

 2. Недялко Либчев

 3. Добри Добрев

 4. Симеон Иванов

 5. Ивайло Начев

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО - ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ , ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 1. Петя Живкова - Председател

 2. Атанас Рашев

 3. Илия Матев

 4. Христо Христов

 5. Недялко Либчев


КОМИСИЯ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 1. Стефан Игнатов - Председател

 2. Илия Матев

 3. Ивайло Начев

 4. Даниела Йорданова

 5. Петя Живкова

 6. Иван Митев

 7. Пламен Панайотов


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата