Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Постоянни комисии

СЪСТАВ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ
 


Комисия по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЗАКОННОСТ, СОБСТВЕНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 1. Председател – Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 2. Силвия Петрова -  Демократична България - обединение
 3. Веселин Цонев - ГЕРБ
 4. Сава Савов - БСП за България
 5. Явор Рашев – Демократична България – обединение

Комисия по ИКОНОМИКА – БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 1. Председател – Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 2. Анелия Йонкова – ГЕРБ
 3. Даниела Йорданова – БСП за България
 4. Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 5. Светла Маринова - СДС

 


Комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

 1. Председател - Валентина Христова – БСП за България
 2. Даниела Йорданова – БСП за България
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – Обединение
 4. Добри Добрев – СДС
 5. Костадин Петров – ГЕРБ

Комисия по ТСУ, ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 1. Председател – Добри Добрев – СДС
 2. Иван Пенчев – Демократична България – обединение
 3. Недялко Либчев – Земеделски съюз
 4. Явор Рашев – Демократична България – обединение
 5. Павел Колев – БСП за България

 


КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 1. Председател -  Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 2. Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 4. Даниела Йорданова – БСП за България
 5. Добри Добрев – СДС
 6. Валентина Христова – БСП за България
 7. Анелия Йонкова - ГЕРБ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата