Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Постоянни комисии

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ - БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 1. Илия Матев - Председател

 2. Данко Калчев

 3. Галина Тодорова

 4. Симеон Иванов

 5. Даниела Йорданова

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЗАКОННОСТ, СОБСТВЕННОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 1. Ивайло Начев - Председател

 2. Атанас Рашев

 3. Стефан Игнатов

 4. Радко Пенчев

 5. Стойчо Желязков

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА , СПОРТ И ТУРИЗЪМ

 1. Даниела Йорданова - Председател

 2. Недялко Либчев

 3. Добри Добрев

 4. Симеон Иванов

 5. Ивайло Начев

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО - ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ , ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 1. Петя Живкова - Председател

 2. Атанас Рашев

 3. Илия Матев

 4. Христо Христов

 5. Недялко Либчев


КОМИСИЯ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 1. Стефан Игнатов - Председател

 2. Илия Матев

 3. Ивайло Начев

 4. Даниела Йорданова

 5. Петя Живкова

 6. Иван Митев

 7. Пламен Панайотов


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата