Постоянни комисии

Дата на публикуване: 03.12.2010 12:44

СЪСТАВ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ
 


Комисия по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЗАКОННОСТ, СОБСТВЕНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 1. Председател – Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 2. Силвия Петрова -  Демократична България - обединение
 3. Веселин Цонев - ГЕРБ
 4. Сава Савов - БСП за България
 5. Явор Рашев – Демократична България – обединение

Комисия по ИКОНОМИКА – БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 1. Председател – Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 2. Анелия Йонкова – ГЕРБ
 3. Даниела Йорданова – БСП за България
 4. Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 5. Светла Маринова - СДС

 


Комисия за образование и социални дейности – здравеопазване и социални услуги; култура; спорт и туризъм

 1. Председател - Валентина Христова – БСП за България
 2. Даниела Йорданова – БСП за България
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – Обединение
 4. Добри Добрев – СДС
 5. Костадин Петров – ГЕРБ

Комисия по ТСУ, ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 1. Председател – Добри Добрев – СДС
 2. Иван Пенчев – Демократична България – обединение
 3. Недялко Либчев – Земеделски съюз
 4. Явор Рашев – Демократична България – обединение
 5. Павел Колев – БСП за България

 


КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 1. Председател -  Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 2. Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 4. Даниела Йорданова – БСП за България
 5. Добри Добрев – СДС
 6. Валентина Христова – БСП за България
 7. Анелия Йонкова - ГЕРБ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта