(АРХИВ) Решения на Общински съвет 2015-2019

Дата на публикуване: 17.11.2015 06:27
03.10.2019год.
Решение № 656 от 03.10.2019год.

Решение № 657 от 03.10.2018год.

Решение № 658 от 03.10.2018год.
Решение № 659 от 03.10.2018год.

12.09.2019год.
Решение № 629 от 12.09.2019год.
Решение № 630 от 12.09.2019год.
Решение № 631 от 12.09.2019год.
Решение № 632 от 12.09.2019год.
Решение № 633 от 12.09.2019год.
Решение № 634 от 12.09.2019год.
Решение № 635 от 12.09.2019год.
Решение № 636 от 12.09.2019год.
Решение № 637 от 12.09.2019год.
Решение № 638 от 12.09.2019год.
Решение № 639 от 12.09.2019год.
Решение № 640 от 12.09.2019год.
Решение № 641 от 12.09.2019год.
Решение № 642 от 12.09.2019год.
Решение № 643 от 12.09.2019год.
Решение № 644 от 12.09.2019год.
Решение № 645 от 12.09.2019год.
Решение № 646 от 12.09.2019год.
Решение № 647 от 12.09.2019год.
Решение № 648 от 12.09.2019год.
Решение № 649 от 12.09.2019год.
Решение № 650 от 12.09.2019год.
Решение № 651 от 12.09.2019год.
Решение № 652 от 12.09.2019год.
Решение № 653 от 12.09.2019год.
Решение № 654 от 12.09.2019год.
Решение № 655 от 12.09.2019год.


08.08.2019год.
Решение № 627 от 08.08.2019год.
Решение № 628 от 08.08.2019год.

11.07.2019год.
Решение № 607 от 11.07.2019год.
Решение № 608 от 11.07.2019год.
Решение № 609 от 11.07.2019год.
Решение № 610 от 11.07.2019год.
Решение № 611 от 11.07.2019год.
Решение № 612 от 11.07.2019год.
Решение № 613 от 11.07.2019год.
Решение № 614 от 11.07.2019год.
Решение № 615 от 11.07.2019год.
Решение № 616 от 11.07.2019год.
Решение № 617 от 11.07.2019год.
Решение № 618 от 11.07.2019год.
Решение № 619 от 11.07.2019год.
Решение № 620 от 11.07.2019год.
Решение № 621 от 11.07.2019год.
Решение № 622 от 11.07.2019год.
Решение № 623 от 11.07.2019год.
Решение № 624 от 11.07.2019год.
Решение № 625 от 11.07.2019год.
Решение № 626 от 11.07.2019год.

16.05.2019год.
Решение № 599 от 16.05.2019год.
Решение № 600 от 16.05.2019год.
Решение № 601 от 16.05.2019год.
Решение № 602 от 16.05.2019год.
Решение № 603 от 16.05.2019год.
Решение № 604 от 16.05.2019год.
Решение № 605 от 16.05.2019год.
Решение № 606 от 16.05.2019год.

18.04.2019год.
Решение № 583 от 18.04.2019год.
Решение № 584 от 18.04.2019год.
Решение № 585 от 18.04.2019год.
Решение № 586 от 18.04.2019год.
Решение № 587 от 18.04.2019год.
Решение № 588 от 18.04.2019год.
Решение № 589 от 18.04.2019год.
Решение № 590 от 18.04.2019год.
Решение № 591 от 18.04.2019год.
Решение № 592 от 18.04.2019год.
Решение № 593 от 18.04.2019год.
Решение № 594 от 18.04.2019год.
Решение № 595 от 18.04.2019год.
Решение № 596 от 18.04.2019год.
Решение № 597 от 18.04.2019год.
Решение № 598 от 18.04.2019год.

21.03.2019
Решение № 564 от 21.03.2019год.
Решение № 565 от 21.03.2019год.
Решение № 566 от 21.03.2019год.
Решение № 567 от 21.03.2019год.
Решение № 568 от 21.03.2019год.
Решение № 569 от 21.03.2019год.
Решение № 570 от 21.03.2019год.
Решение № 571 от 21.03.2019год.
Решение № 572 от 21.03.2019год.
Решение № 573 от 21.03.2019год.
Решение № 574 от 21.03.2019год.
Решение № 575 от 21.03.2019год.
Решение № 576 от 21.03.2019год.
Решение № 577 от 21.03.2019год.
Решение № 578 от 21.03.2019год.
Решение № 579 от 21.03.2019год.
Решение № 580 от 21.03.2019год.
Решение № 581 от 21.03.2019год.
Решение № 582 от 21.03.2019год.


07.03.2019
Решение №559 от 07.03.2019год.
Решение №560 от 07.03.2019год.
Решение №561 от 07.03.2019год.
Решение №562 от 07.03.2019год.
Решение №563 от 07.03.2019год.


31.01.2019
Решение № 556 от 31.01.2019год.
Решение № 557 от 31.01.2019год.
Решение № 558 от 31.01.2019год.

10.01.2019
Решение №547 от 10.01.2019год.
Решение №548 от 10.01.2019год.
Решение №549 от 10.01.2019год.
Решение №550 от 10.01.2019год.
Решение №551 от 10.01.2019год.
Решение №552 от 10.01.2019год.
Решение №553 от 10.01.2019год.
Решение №554 от 10.01.2019год.
Решение №555 от 10.01.2019год.13.12.2018
Решение № 529 от 13.12.2018год.
Решение № 530 от 13.12.2018год.
Решение № 531 от 13.12.2018год.
Решение № 532 от 13.12.2018год.
Решение № 533 от 13.12.2018год.
Решение № 534 от 13.12.2018год.
Решение № 535 от 13.12.2018год.
Решение № 536 от 13.12.2018год.
Решение № 537 от 13.12.2018год.
Решение № 538 от 13.12.2018год.
Решение № 539 от 13.12.2018год.
Решение № 540 от 13.12.2018год.
Решение № 541 от 13.12.2018год.
Решение № 542 от 13.12.2018год.
Решение № 543 от 13.12.2018год.
Решение № 544 от 13.12.2018год.
Решение № 545 от 13.12.2018год.
Решение № 546 от 13.12.2018год.


15.11.2018
Решение № 512 от 15.11.2018год.
Решение № 513 от 15.11.2018год.
Решение № 514 от 15.11.2018год.
Решение № 515 от 15.11.2018год.
Решение № 516 от 15.11.2018год.
Решение № 517 от 15.11.2018год.
Решение № 518 от 15.11.2018год.
Решение № 519 от 15.11.2018год.
Решение № 520 от 15.11.2018год.
Решение № 521 от 15.11.2018год.
Решение № 522 от 15.11.2018год.
Решение № 523 от 15.11.2018год.
Решение № 524 от 15.11.2018год.
Решение № 525 от 15.11.2018год.
Решение № 526 от 15.11.2018год.
Решение № 527 от 15.11.2018год.
Решение № 528 от 15.11.2018год.

20.09.2018
Решение № 493 от 20.09.2018год.
Решение № 494 от 20.09.2018год.
Решение № 495 от 20.09.2018год.
Решение № 496 от 20.09.2018год.
Решение № 497 от 20.09.2018год.
Решение № 498 от 20.09.2018год.
Решение № 499 от 20.09.2018год.
Решение № 500 от 20.09.2018год.
Решение № 501 от 20.09.2018год.
Решение № 502 от 20.09.2018год.
Решение № 503 от 20.09.2018год.
Решение № 504 от 20.09.2018год.
Решение № 505 от 20.09.2018год.
Решение № 506 от 20.09.2018год.
Решение № 507 от 20.09.2018год.
Решение № 508 от 20.09.2018год.
Решение № 509 от 20.09.2018год.
Решение № 510 от 20.09.2018год.
Решение № 511 от 20.09.2018год.


14.08.2018
Решение №492 от 14.08.2018год.

02.08.2018
Решение № 490 от 02.08.2018год.
Решение № 491 от 02.08.2018год.

19.07.2018
Решение № 473 от 19.07.2018год.
Решение № 474 от 19.07.2018год.
Решение № 475 от 19.07.2018год.
Решение № 476 от 19.07.2018год.
Решение № 477 от 19.07.2018год.
Решение № 478 от 19.07.2018год.
Решение № 479 от 19.07.2018год.
Решение № 480 от 19.07.2018год.
Решение № 481 от 19.07.2018год.
Решение № 482 от 19.07.2018год.
Решение № 483 от 19.07.2018год.
Решение № 484 от 19.07.2018год.
Решение № 485 от 19.07.2018год.
Решение № 486 от 19.07.2018год.
Решение № 487 от 19.07.2018год.
Решение № 488 от 19.07.2018год.
Решение № 489 от 19.07.2018год.


21.06.2018
Решение № 464 от 21.06.2018год.
Решение № 465 от 21.06.2018год.
Решение № 466 от 21.06.2018год.
Решение № 467 от 21.06.2018год.
Решение № 468 от 21.06.2018год.
Решение № 469 от 21.06.2018год.
Решение № 470 от 21.06.2018год.
Решение № 471 от 21.06.2018год.
Решение № 472 от 21.06.2018год.

17.05.2018
Решение № 454 от 17.05.2018год.
Решение № 455 от 17.05.2018год.
Решение № 456 от 17.05.2018год.
Решение № 457 от 17.05.2018год.
Решение № 458 от 17.05.2018год.
Решение № 459 от 17.05.2018год.
Решение № 460 от 17.05.2018год.
Решение № 461 от 17.05.2018год.
Решение № 462 от 17.05.2018год.
Решение № 463 от 17.05.2018год.


16.04.2018


Решение № 439 от 12.04.2018г.
Решение № 440 от 12.04.2018г.
Решение № 441 от 12.04.2018г.
Решение № 442 от 12.04.2018г.
Решение № 443 от 12.04.2018г.
Решение № 444 от 12.04.2018г.
Решение № 445 от 12.04.2018г.
Решение № 446 от 12.04.2018г.
Решение № 447 от 12.04.2018г.
Решение № 448 от 12.04.2018г.
Решение № 449 от 12.04.2018г.
Решение № 450 от 12.04.2018г.
Решение № 451 от 12.04.2018г.
Решение № 452 от 12.04.2018г.
Решение № 453 от 12.04.2018г.

22.03.2018г.

Решение № 424 от 15.03.2018г.
Решение № 425 от 15.03.2018г.
Решение № 426 от 15.03.2018г.
Решение № 427 от 15.03.2018г.
Решение № 428 от 15.03.2018г.
Решение № 429 от 15.03.2018г.
Решение № 430 от 15.03.2018г.
Решение № 431 от 15.03.2018г.
Решение № 432 от 15.03.2018г.
Решение № 433 от 15.03.2018г.
Решение № 434 от 15.03.2018г.
Решение № 435 от 15.03.2018г.
Решение № 436 от 15.03.2018г.
Решение № 437 от 15.03.2018г.
Решение № 438 от 15.03.2018г.
12.02.2018г.

Решение № 396 от 05.02.2018г.
Решение № 397 от 05.02.2018г.
Решение № 398 от 05.02.2018г.
Решение № 399 от 05.02.2018г.
Решение № 400 от 05.02.2018г.
Решение № 401 от 05.02.2018г.
Решение № 402 от 05.02.2018г.
Решение № 403 от 05.02.2018г.
Решение № 404 от 05.02.2018г.
Решение № 405 от 05.02.2018г.
Решение № 406 от 05.02.2018г.
Решение № 407 от 05.02.2018г.
Решение № 408 от 05.02.2018г.
Решение № 409 от 05.02.2018г.
Решение № 410 от 05.02.2018г.
Решение № 411 от 05.02.2018г.
Решение № 412 от 05.02.2018г.
Решение № 413 от 05.02.2018г.
Решение № 414 от 05.02.2018г.
Решение № 415 от 05.02.2018г.
Решение № 416 от 05.02.2018г.
Решение № 417 от 05.02.2018г.
Решение № 418 от 05.02.2018г.
Решение № 419 от 05.02.2018г.
Решение № 420 от 05.02.2018г.
Решение № 421 от 05.02.2018г.
Решение № 422 от 02.03.2018г.
Решение № 423 от 02.03.2018г.17.01.2018г.

Решение № 395 от 15.01.2018г.

Решение № 394 от 12.01.2018г.


21.12.2017г
Решение № 393 от 14.12.2017г.
Решение № 392 от 14.12.2017г.
Решение № 391 от 14.12.2017г.
Решение № 390 от 14.12.2017г.
Решение № 389 от 14.12.2017г.
Решение № 388 от 14.12.2017г.
Решение № 387 от 14.12.2017г.
Решение № 386 от 14.12.2017г.
Решение № 385 от 14.12.2017г.
Решение № 384 от 14.12.2017г.
Решение № 383от 14.12.2017г.
Решение № 382 от 14.12.2017г.
Решение № 381 от 14.12.2017г.
Решение № 380 от 14.12.2017г.
Решение № 379 от 14.12.2017г.
Решение № 378 от 14.12.2017г.
Решение № 377 от 14.12.2017г.
Решение № 376 от 14.12.2017г.
Решение № 375 от 14.12.2017г.
Решение № 374 от 14.12.2017г.

Решение № 373 от 14.12.2017г.

Решение № 372 от 14.12.2017г.
Решение № 371 от 14.12.2017г.
Решение № 370 от 14.12.2017г.
Решение № 369 от 14.12.2017г.
Решение № 368 от 14.12.2017г.
Решение № 367 от 14.12.2017г.
Решение № 366 от 14.12.2017г.
Решение № 365 от 14.12.2017г.
Решение № 364 от 14.12.2017г.
Решение № 363 от 14.12.2017г.
Решение № 362 от 14.12.2017г.

16.11.2017г.

Решение № 361 от 09.11.2017г.
Решение № 360 от 09.11.2017г.
Решение № 359 от 09.11.2017г.
Решение № 358 от 09.11.2017г.
Решение № 357 от 09.11.2017г.
Решение № 356 от 09.11.2017г.
Решение № 355 от 09.11.2017г.
Решение № 354 от 09.11.2017г.
Решение № 353 от 09.11.2017г.
Решение № 352 от 09.11.2017г.
Решение № 351 от 09.11.2017г.
Решение № 350 от 09.11.2017г.
Решение № 349 от 09.11.2017г.
Решение № 348 от 09.11.2017г.

04.10.2017г.

Решение № 347 от 03.10.2017г.

21.09.2017г.

Решение № 346 от 14.09.2017г.
Решение № 345 от 14.09.2017г.

Решение № 344 от 14.09.2017г.

Решение № 343 от 14.09.2017г.

Решение № 342 от 14.09.2017г.

Решение № 341 от 14.09.2017г.

Решение № 340 от 14.09.2017г.
Решение № 339 от 14.09.2017г.

Решение № 338 от 14.09.2017г.

Решение № 337 от 14.09.2017г.
Решение № 336 от 14.09.2017г.
Решение № 335 от 14.09.2017г.

Решение № 334 от 14.09.2017г.

Решение № 333 от 14.09.2017г.

Решение № 332 от 14.09.2017г.

Решение № 331 от 14.09.2017г.
Решение № 330 от 14.09.2017г.
Решение № 329 от 14.09.2017г.
Решение № 328 от 14.09.2017г.
Решение № 327 от 14.09.2017г.
Решение № 326 от 14.09.2017г.
Решение № 325 от 14.09.2017г.
Решение № 324 от 14.09.2017г.
Решение № 323 от 14.09.2017г.
Решение № 322 от 14.09.2017г.
Решение № 321 от 14.09.2017г.
Решение № 320 от 14.09.2017г.

05.09.2017г.

Решение № 319 от 04.09.2017г.
Решение № 318 от 04.09.2017г.

21.06.2017г.

Решение № 317 от 15.06.2017г.
Решение № 316 от 15.06.2017г.
Решение № 315 от 15.06.2017г.
Решение № 314 от 15.06.2017г.
Решение № 313 от 15.06.2017г.
Решение № 312 от 15.06.2017г.
Решение № 311 от 15.06.2017г.
Решение № 310 от 15.06.2017г.
Решение № 309 от 15.06.2017г.
Решение № 308 от 15.06.2017г.
Решение № 307 от 15.06.2017г.
Решение № 306 от 15.06.2017г.
Решение № 305 от 15.06.2017г.
Решение № 304 от 15.06.2017г.
Решение № 303 от 15.06.2017г.
Решение № 302 от 15.06.2017г.
Решение № 301 от 15.06.2017г.
Решение № 300 от 15.06.2017г.
Решение № 299 от 15.06.2017г.
Решение № 298 от 15.06.2017г.
Решение № 297 от 15.06.2017г.
Решение № 296 от 15.06.2017г.

20.04.2017г.

Решение № 285 от 20.04.2017год.
Решение № 286 от 20.04.2017год.
Решение № 287 от 20.04.2017год.
Решение № 288 от 20.04.2017год.
Решение № 289 от 20.04.2017год.
Решение №290 от 20.04.2017год.
Решение № 291 от 20.04.2017год.
Решение № 292 от 20.04.2017год.
Решение № 293 от 20.04.2017год.
Решение № 294 от 20.04.2017год.
Решение № 295 от 20.04.2017год.


23.03.2017г.

Решение № 284 от 16.03.2017г.
Решение № 283 от 16.03.2017г.
Решение № 282 от 16.03.2017г.
Решение № 281 от 16.03.2017г.
Решение № 280 от 16.03.2017г.
Решение № 279 от 16.03.2017г.
Решение № 278 от 16.03.2017г.
Решение № 277 от 16.03.2017г.
Решение № 276 от 16.03.2017г.
Решение № 275 от 16.03.2017г.
Решение № 274 от 16.03.2017г.
Решение № 273 от 16.03.2017г.
Решение № 272 от 16.03.2017г.
Решение № 271 от 16.03.2017г.
Решение № 270 от 16.03.2017г.
Решение № 269 от 16.03.2017г.

Решение № 268 от 16.03.2017г.
Решение № 267 от 16.03.2017г.
Решение № 266 от 16.03.2017г.
Решение № 265 от 16.03.2017г.
Решение № 264 от 16.03.2017г.
Решение № 263 от 16.03.2017г.
Решение № 262 от 16.03.2017г.
Решение № 261 от 16.03.2017г.
Решение № 260 от 16.03.2017г.
Решение № 259 от 16.03.2017г.

14.02.2017г.


Решение № 258 от 13.02.2017г.
Решение № 257 от 13.02.2017г.

26.01.2017г.

Решение № 256 от 19.01.2017г.
Решение № 255 от 19.01.2017г.
Решение № 254 от 19.01.2017г.
Решение № 253 от 19.01.2017г.
Решение № 252 от 19.01.2017г.
Решение № 251 от 19.01.2017г.
Решение № 250 от 19.01.2017г.
Решение № 249 от 19.01.2017г.
Решение № 248 от 19.01.2017г.
Решение № 247 от 19.01.2017г.
Решение № 246 от 19.01.2017г.
Решение № 245 от 19.01.2017г.
Решение № 244 от 19.01.2017г.
Решение № 243 от 19.01.2017г.
Решение № 242 от 19.01.2017г.
Решение № 241 от 19.01.2017г.
Решение № 240 от 19.01.2017г.
Решение № 239 от 19.01.2017г.
Решение № 238 от 19.01.2017г.
Решение № 237 от 19.01.2017г.

22.12.2016г.
Решение № 236 от 15.12.2016г.
Решение № 235 от 15.12.2016г.
Решение № 234 от 15.12.2016г.
Решение № 233 от 15.12.2016г.
Решение № 232 от 15.12.2016г.
Решение № 231 от 15.12.2016г.
Решение № 230 от 15.12.2016г.
Решение № 229 от 15.12.2016г.
Решение № 228 от 15.12.2016г.
Решение № 227 от 15.12.2016г.
Решение № 226 от 15.12.2016г.
Решение № 225 от 15.12.2016г.
Решение № 224 от 15.12.2016г.
Решение № 223 от 15.12.2016г.
Решение № 222 от 15.12.2016г.
Решение № 221 от 15.12.2016г.
Решение № 220 от 15.12.2016г.
Решение № 219 от 15.12.2016г.
Решение № 218 от 15.12.2016г.
Решение № 217 от 15.12.2016г.
Решение № 216 от 15.12.2016г.

22.11.2016г.
Решение № 215 от 17.11.2016г.
Решение № 214 от 17.11.2016г.
Решение № 213 от 17.11.2016г.
Решение № 212 от 17.11.2016г.
Решение № 211 от 17.11.2016г.
Решение № 210 от 17.11.2016г.

17.10.2016г.
Решение № 209 от 13.10.2016г.
Решение № 208 от 13.10.2016г.
Решение № 207 от 13.10.2016г.
Решение № 206 от 13.10.2016г.
Решение № 205 от 13.10.2016г.
Решение № 204 от 13.10.2016г.
Решение № 203 от 13.10.2016г.
Решение № 202 от 13.10.2016г.
Решение № 201 от 13.10.2016г.
Решение № 200 от 13.10.2016г.

21.09.2016г.

Решение № 199 от 21.09.2016г.
Решение № 198 от 21.09.2016г.
Решение № 197 от 21.09.2016г.
Решение № 196 от 21.09.2016г.

Решение № 195 от 21.09.2016г.
Решение № 194 от 21.09.2016г.
Решение № 193 от 21.09.2016г.
Решение № 192 от 21.09.2016г.
Решение № 191 от 21.09.2016г.
Решение № 190 от 21.09.2016г.
Решение № 189 от 21.09.2016г.
Решение № 188 от 21.09.2016г.
Решение № 187 от 21.09.2016г.
Решение № 186 от 21.09.2016г.

22.08.2016г.
Решение № 185 от 18.08.2016г.
Решение № 184 от 18.08.2016г.
Решение № 183 от 18.08.2016г.
Решение № 182 от 18.08.2016г.
Решение № 181 от 18.08.2016г.
Решение № 180 от 18.08.2016г.
Решение № 179 от 18.08.2016г.
Решение № 178 от 18.08.2016г.
Решение № 177 от 18.08.2016г.
Решение № 176 от 18.08.2016г.

28.07.2016г.
Решение № 175 от 21.07.2016г.
Решение № 174 от 21.07.2016г.
Решение № 173 от 21.07.2016г.
Решение № 172 от 21.07.2016г.
Решение № 171 от 21.07.2016г.
Решение № 170 от 21.07.2016г.
Решение № 169 от 21.07.2016г.
Решение № 168 от 21.07.2016г.
Решение № 167 от 21.07.2016г.
Решение № 166 от 21.07.2016г.
Решение № 165 от 21.07.2016г.
Решение № 164 от 21.07.2016г.
Решение № 163 от 21.07.2016г.
Решение № 162 от 21.07.2016г.
Решение № 161 от 21.07.2016г.
Решение № 160 от 21.07.2016г.
Решение № 159 от 21.07.2016г.
Решение № 158 от 21.07.2016г.
Решение № 157 от 21.07.2016г.
Решение № 156 от 21.07.2016г.
Решение № 155 от 21.07.2016г.
Решение № 154 от 21.07.2016г.
Решение № 153 от 21.07.2016г.

21.06.2016г.
Решение № 152 от 15.06.2016г.
Решение № 151 от 15.06.2016г.
Решение № 150 от 15.06.2016г.
Решение № 149 от 15.06.2016г.
Решение № 148 от 15.06.2016г.
Решение № 147 от 15.06.2016г.
Решение № 146 от 15.06.2016г.
Решение № 145 от 15.06.2016г.
Решение № 144 от 15.06.2016г.
Решение № 143 от 15.06.2016г.
Решение № 142 от 15.06.2016г.
Решение № 141 от 15.06.2016г.
Решение № 140 от 15.06.2016г.

15.06.2016г.
Решение № 139 от 13.06.2016год.

26.05.2016г.
09.05.2016год.
28.04.2016год.
 
 
21.01.2016год.
 
10.12.2015год.
Решение 31 от 10.12.2015год.
Решение 30 от 10.12.2015год.
Решение 29 от 10.12.2015год.
Решение 28 от 10.12.2015год.
Решение 27 от 10.12.2015год.
Решение 26 от 10.12.2015год.
Решение 25 от 10.12.2015год.
Решение 24 от 10.12.2015год.
Решение 23 от 10.12.2015год.
Решение 22 от 10.12.2015год.
Решение 21 от 10.12.2015год.
Решение 20 от 10.12.2015год.
Решение 19 от 10.12.2015год.
Решение 18 от 10.12.2015год.
Решение 17 от 10.12.2015год.
Решение 16 от 10.12.2015год.
Решение 15 от 10.12.2015год.
Решение 14 от 10.12.2015год.
Решение 13 от 10.12.2015год.
Решение 12 от 10.12.2015год.
Решение 11 от 10.12.2015год.
Решение 10 от 10.12.2015год.
Решение 9 от 10.12.2015год.

19.11.2015год.
Решение 8 от 19.11.2015год.
Решение 7 от 19.11.2015год.
Решение 6 от 19.11.2015год.
Решение 5 от 19.11.2015год.
Решение 4 от 19.11.2015год.
Решение 3 от 19.11.2015год.
Списък на членове на постоянни комисии

04.11.2015год.
Решение 1 от 04.11.2015год.
Решение 2 от 04.11.2015год.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта