Наредби

Дата на публикуване: 01.12.2010 22:00

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕЛОСЛАВ - публикувана  на 30.03.2023год.


Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Белослав
 актуализирана на 21.03.2019год.


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав - актуализирана на 18.02.2021г.

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Белослав -
НОВА

Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Белослав -актуализирана на 08.08.2019г.

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Белослав - НОВА

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белослав - актуализирана на 16.03.2017г.

Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата за "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", "ДЕЯТЕЛ НА ГОДИНАТА" и "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Наредба - градска среда Белослав.pdf 275 Изтегли
наредба 8 с промяна.pdf 171 Изтегли
Наредба - гробищни паркове с промяна.pdf 9 Изтегли
наредба 6-23.06.22.pdf 12 Изтегли
наредба 8 с промяна.pdf 229 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за бюджетна прогноза с промяната.pdf 11 Изтегли
наредба за социалните услуги.pdf 14 Изтегли
naredba4-21.10.21.pdf 75 Изтегли
Nar8-21.pdf 34 Изтегли
наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване 23.03.2021.pdf 79 Изтегли
Naredba6-08.04.21.pdf 188 Изтегли
Naredba5-08.04.21.pdf 675 Изтегли
Naredba5-18.02.21.pdf 169 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта