Постоянни комисии

Дата на публикуване: 20.11.2011 10:21

СЪСТАВ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ
 

Комисия по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЗАКОННОСТ, СОБСТВЕНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

 1. Председател – Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 2. Силвия Петрова -  Демократична България - обединение
 3. Веселин Цонев - ГЕРБ
 4. Сава Савов - БСП за България
 5. Явор Рашев – Демократична България – обединение

 

Комисия по ИКОНОМИКА – БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 1. Председател – Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 2. Анелия Йонкова – ГЕРБ
 3. Даниела Йорданова – БСП за България
 4. Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 5. Светла Маринова - СДС

 

Комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

 1. Председател - Валентина Христова – БСП за България
 2. Даниела Йорданова – БСП за България
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – Обединение
 4. Добри Добрев – СДС
 5. Костадин Петров – ГЕРБ

Комисия по ТСУ, ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 1. Председател – Добри Добрев – СДС
 2. Иван Пенчев – Демократична България – обединение
 3. Недялко Либчев – Земеделски съюз
 4. Явор Рашев – Демократична България – обединение
 5. Павел Колев – БСП за България

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 1. Председател -  Павлин Панайотов – Демократична България – обединение
 2. Анатоли Апостолов – Земеделски съюз
 3. Ивана Апостолова – Демократична България – обединение
 4. Даниела Йорданова – БСП за България
 5. Добри Добрев – СДС
 6. Валентина Христова – БСП за България
 7. Анелия Йонкова - ГЕРБ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта