Решения на Общински съвет 2019-2023

Дата на публикуване: 04.11.2019 18:40

23.11.2021год.
Решение № 295 от 18.11.2021год.
Решение № 296 от 18.11.2021год.
Решение № 297 от 18.11.2021год.
Решение № 298 от 18.11.2021год.
Решение № 299 от 18.11.2021год.
Решение № 300 от 18.11.2021год.
Решение № 301 от 18.11.2021год.
Решение № 302 от 18.11.2021год.
Решение № 303 от 18.11.2021год.
Решение № 304 от 18.11.2021год.
Решение № 305 от 18.11.2021год.
Решение № 306 от 18.11.2021год.
Решение № 307 от 18.11.2021год.
Решение № 308 от 18.11.2021год.
Решение № 309 от 18.11.2021год.28.10.2021год.

Решение № 270 от 21.10.2021год.
Решение № 271 от 21.10.2021год.
Решение № 272 от 21.10.2021год.
Решение № 273 от 21.10.2021год.
Решение № 274 от 21.10.2021год.
Решение № 275 от 21.10.2021год.
Решение № 276 от 21.10.2021год.
Решение № 277 от 21.10.2021год.
Решение № 278 от 21.10.2021год.
Решение № 279 от 21.10.2021год.
Решение № 280 от 21.10.2021год.
Решение № 281 от 21.10.2021год.
Решение № 282 от 21.10.2021год.
Решение № 283 от 21.10.2021год.
Решение № 284 от 21.10.2021год.
Решение № 285 от 21.10.2021год.
Решение № 286 от 21.10.2021год.
Решение № 287 от 21.10.2021год.
Решение № 288 от 21.10.2021год.
Решение № 289 от 21.10.2021год.
Решение № 290 от 21.10.2021год.
Решение № 291 от 21.10.2021год.
Решение № 292 от 21.10.2021год.
Решение № 293 от 21.10.2021год.
Решение № 294 от 21.10.2021год.

13.09.2021год.
Решение № 257 от 09.09.2021год.
Решение № 258 от 09.09.2021год.
Решение № 259 от 09.09.2021год.
Решение № 260 от 09.09.2021год.
Решение № 261 от 09.09.2021год.
Решение № 262 от 09.09.2021год.
Решение № 263 от 09.09.2021год.
Решение № 264 от 09.09.2021год.
Решение № 265 от 09.09.2021год.
Решение № 266 от 09.09.2021год.
Решение № 267 от 09.09.2021год.
Решение № 268 от 09.09.2021год.
Решение № 269 от 09.09.2021год.

15.07.2021год.

Решение № 235 от 08.07.2021год.
Решение № 236 от 08.07.2021год.
Решение № 237 от 08.07.2021год.
Решение № 238 от 08.07.2021год.
Решение № 239 от 08.07.2021год.
Решение № 240 от 08.07.2021год.
Решение № 241 от 08.07.2021год.
Решение № 242 от 08.07.2021год.
Решение № 243 от 08.07.2021год.
Решение № 244 от 08.07.2021год.
Решение № 245 от 08.07.2021год.
Решение № 246 от 08.07.2021год.
Решение № 247 от 08.07.2021год.
Решение № 248 от 08.07.2021год.
Решение № 249 от 08.07.2021год.
Решение № 250 от 08.07.2021год.
Решение № 251 от 08.07.2021год.
Решение № 252 от 08.07.2021год.
Решение № 253 от 08.07.2021год.
Решение № 254 от 08.07.2021год.
Решение № 255 от 08.07.2021год.
Решение № 256 от 08.07.2021год.


06.06.2021год.
Решение № 233 от 03.06.2021год.
Решение № 234 от 03.06.2021год.


26.05.2021год.
Решение № 220 от 25.05.2021год.
Решение № 221 от 25.05.2021год.
Решение № 222 от 25.05.2021год.
Решение № 223 от 25.05.2021год.
Решение № 224 от 25.05.2021год.
Решение № 225 от 25.05.2021год.
Решение № 226 от 25.05.2021год.
Решение № 227 от 25.05.2021год.
Решение № 228 от 25.05.2021год.
Решение № 229 от 25.05.2021год.
Решение № 230 от 25.05.2021год.
Решение № 231 от 25.05.2021год.
Решение № 232 от 25.05.2021год.

22.04.2021год.
Решение № 218 от 21.04.2021год.
Решение № 219 от 21.04.2021год.


16.04.2021год.
Решение № 190 от 08.04.2021год.
Решение № 191 от 08.04.2021год.
Решение № 192 от 08.04.2021год.
Решение № 193 от 08.04.2021год.
Решение № 194 от 08.04.2021год.
Решение № 195 от 08.04.2021год.
Решение № 196 от 08.04.2021год.
Решение № 197 от 08.04.2021год.
Решение № 198 от 08.04.2021год.
Решение № 199 от 08.04.2021год.
Решение № 200 от 08.04.2021год.
Решение № 201 от 08.04.2021год.
Решение № 202 от 08.04.2021год.
Решение № 203 от 08.04.2021год.
Решение № 204 от 08.04.2021год.
Решение № 205 от 08.04.2021год.
Решение № 206 от 08.04.2021год.
Решение № 207 от 08.04.2021год.
Решение № 208 от 08.04.2021год.
Решение № 209 от 08.04.2021год.
Решение № 210 от 08.04.2021год.
Решение № 211 от 08.04.2021год.
Решение № 212 от 08.04.2021год.
Решение № 213 от 08.04.2021год.
Решение № 214 от 08.04.2021год.
Решение № 215 от 08.04.2021год.
Решение № 216 от 08.04.2021год.
Решение № 217 от 08.04.2021год.

26.03.2021год.
Решение № 188 от 23.03.2021год.
Решение № 189 от 23.03.2021год.


25.02.2021год.
Решение № 168 от 18.02.2021год.
Решение № 169 от 18.02.2021год.
Решение № 170 от 18.02.2021год.
Решение № 171 от 18.02.2021год.
Решение № 172 от 18.02.2021год.
Решение № 173 от 18.02.2021год.
Решение № 174 от 18.02.2021год.
Решение № 175 от 18.02.2021год.
Решение № 176 от 18.02.2021год.
Решение № 177 от 18.02.2021год.
Решение № 178 от 18.02.2021год.
Решение № 179 от 18.02.2021год.
Решение № 180 от 18.02.2021год.
Решение № 181 от 18.02.2021год.
Решение № 182 от 18.02.2021год.
Решение № 183 от 18.02.2021год.
Решение № 184 от 18.02.2021год.
Решение № 185 от 18.02.2021год.
Решение № 186 от 18.02.2021год.
Решение № 187 от 18.02.2021год.

26.01.2021год.
Решение № 165 от 25.01.2021год.
Решение № 166 от 25.01.2021год.
Решение № 167 от 25.01.2021год.23.12.2020год.

Решение № 147 от 22.12.2020год.
Решение № 148 от 22.12.2020год.
Решение № 149 от 22.12.2020год.
Решение № 150 от 22.12.2020год.
Решение № 151 от 22.12.2020год.
Решение № 152 от 22.12.2020год.
Решение № 153 от 22.12.2020год.
Решение № 154 от 22.12.2020год.
Решение № 155 от 22.12.2020год.
Решение № 156 от 22.12.2020год.
Решение № 157 от 22.12.2020год.
Решение № 158 от 22.12.2020год.
Решение № 159 от 22.12.2020год.
Решение № 160 от 22.12.2020год.
Решение № 161 от 22.12.2020год.
Решение № 162 от 22.12.2020год.
Решение № 163 от 22.12.2020год.
Решение № 164 от 22.12.2020год.03.11.2020год
Решение № 129 от 29.10.2020год.
Решение № 130 от 29.10.2020год.
Решение № 131 от 29.10.2020год.
Решение № 132 от 29.10.2020год.
Решение № 133 от 29.10.2020год.
Решение № 134 от 29.10.2020год.
Решение № 135 от 29.10.2020год.
Решение № 136 от 29.10.2020год.
Решение № 137 от 29.10.2020год.
Решение № 138 от 29.10.2020год.
Решение № 139 от 29.10.2020год.
Решение № 140 от 29.10.2020год.
Решение № 141 от 29.10.2020год.
Решение № 142 от 29.10.2020год.
Решение № 143 от 29.10.2020год.
Решение № 144 от 29.10.2020год.
Решение № 145 от 29.10.2020год.
Решение № 146 от 29.10.2020год.
10.09.2020год
Решение № 106 от 03.09.2020год.
Решение № 107 от 03.09.2020год.
Решение № 108 от 03.09.2020год.
Решение № 109 от 03.09.2020год.
Решение № 110 от 03.09.2020год.
Решение № 111 от 03.09.2020год.
Решение № 112 от 03.09.2020год.
Решение № 113 от 03.09.2020год.
Решение № 114 от 03.09.2020год.
Решение № 115 от 03.09.2020год.
Решение № 116 от 03.09.2020год.
Решение № 117 от 03.09.2020год.
Решение № 118 от 03.09.2020год.
Решение № 119 от 03.09.2020год.
Решение № 120 от 03.09.2020год.
Решение № 121 от 03.09.2020год.
Решение № 122 от 03.09.2020год.
Решение № 123 от 03.09.2020год.
Решение № 124 от 03.09.2020год.
Решение № 125 от 03.09.2020год.
Решение № 126 от 03.09.2020год.
Решение № 127 от 03.09.2020год.
Решение № 128 от 03.09.2020год.


10.07.2020год
Решение № 105 от 09.07.2020год.

06.07.2020год
Решение № 104 от 02.07.2020год.


25.06.2020год
Решение № 83 от 25.06.2020год.
Решение № 84 от 25.06.2020год.
Решение № 85 от 25.06.2020год.
Решение № 86 от 25.06.2020год.
Решение № 87 от 25.06.2020год.
Решение № 88 от 25.06.2020год.
Решение № 89 от 25.06.2020год.
Решение № 90 от 25.06.2020год.
Решение № 91 от 25.06.2020год.
Решение № 92 от 25.06.2020год.
Решение № 93 от 25.06.2020год.
Решение № 94 от 25.06.2020год.
Решение № 95 от 25.06.2020год.
Решение № 96 от 25.06.2020год.
Решение № 97 от 25.06.2020год.
Решение № 98 от 25.06.2020год.
Решение № 99 от 25.06.2020год.
Решение № 100 от 25.06.2020год.
Решение № 101 от 25.06.2020год.
Решение № 102 от 25.06.2020год.
Решение № 103 от 25.06.2020год.

20.05.2020год
Решение № 81 от 19.05.2020год.
Решение № 82 от 19.05.2020год.

09.04.2020год
Решение № 55 от 09.04.2020год.
Решение № 56 от 09.04.2020год.
Решение № 57 от 09.04.2020год.
Решение № 58 от 09.04.2020год.
Решение № 59 от 09.04.2020год.
Решение № 60 от 09.04.2020год.
Решение № 61 от 09.04.2020год.
Решение № 62 от 09.04.2020год.
Решение № 63 от 09.04.2020год.
Решение № 64 от 09.04.2020год.
Решение № 65 от 09.04.2020год.
Решение № 66 от 09.04.2020год.
Решение № 67 от 09.04.2020год.
Решение № 68 от 09.04.2020год.
Решение № 69 от 09.04.2020год.
Решение № 70 от 09.04.2020год.
Решение № 71 от 09.04.2020год.
Решение № 72 от 09.04.2020год.
Решение № 73 от 09.04.2020год.
Решение № 74 от 09.04.2020год.
Решение № 75 от 09.04.2020год.
Решение № 76 от 09.04.2020год.
Решение № 77 от 09.04.2020год.
Решение № 78 от 09.04.2020год.
Решение № 79 от 09.04.2020год.
Решение № 80 от 09.04.2020год.

27.02.2020год
Решение № 50 от 24.02.2020год.
Решение № 51 от 24.02.2020год.
Решение № 52 от 24.02.2020год.
Решение № 53 от 24.02.2020год.
Решение № 54 от 24.02.2020год.

13.02.2020год

Решение № 49 от 13.02.2020год.
Решение № 48 от 13.02.2020год.
Решение № 47 от 13.02.2020год.
Решение № 46 от 13.02.2020год.
Решение № 45 от 13.02.2020год.
Решение № 44 от 13.02.2020год.
Решение № 43 от 13.02.2020год.
Решение № 42 от 13.02.2020год.
Решение № 41 от 13.02.2020год.

Решение № 40 от 13.02.2020год.
Решение № 39 от 13.02.2020год.

Решение № 38 от 13.02.2020год.
Решение № 37 от 13.02.2020год.

Решение № 36 от 13.02.2020год.

Решение № 35 от 13.02.2020год.

Решение № 34 от 13.02.2020год.
Решение № 33 от 13.02.2020год.
Решение № 32 от 13.02.2020год.
Решение № 31 от 13.02.2020год.12.12.2019год

Решение № 30 от 12.12.2019год.
Решение № 29 от 12.12.2019год.
Решение № 28 от 12.12.2019год.
Решение № 27 от 12.12.2019год.
Решение № 26 от 12.12.2019год.
Решение № 25 от 12.12.2019год.
Решение № 24 от 12.12.2019год.
Решение № 23 от 12.12.2019год.
Решение № 22 от 12.12.2019год.
Решение № 21 от 12.12.2019год.
Решение № 20 от 12.12.2019год.
Решение № 19 от 12.12.2019год.
Решение № 18 от 12.12.2019год.
Решение № 17 от 12.12.2019год.
Решение № 16 от 12.12.2019год.
Решение № 15 от 12.12.2019год.
Решение № 14 от 12.12.2019год.
Решение № 13 от 12.12.2019год.
Решение № 12 от 12.12.2019год.
Решение № 11 от 12.12.2019год.
Решение № 10 от 12.12.2019год.
Решение № 9 от 12.12.2019год.
Решение № 8 от 12.12.2019год.

Решение № 7 от 12.12.2019год.

Решение № 6 от 12.12.2019год.
Решение № 5 от 12.12.2019год.11.11.2019год.


Решение № 3 от 11.11.2019год.

Решение № 4 от 11.11.2019год.05.11.2019год.

Решение № 1 от 05.11.2019год.

Решение № 2 от 05.11.2019год.


Наименование Брой тегления
pr_25_309_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_308_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_300_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_303_18.11.2021.pdf 5 Изтегли
pr_25_299_18.11.2021.pdf 6 Изтегли
pr_25_297_18.11.2021.pdf 8 Изтегли
pr_25_306_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_301_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_298_18.11.2021.pdf 7 Изтегли
pr_25_295_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_304_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_302_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_307_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_296_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_25_305_18.11.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_291_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_280_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_281_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_290_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_286_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_282_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_292_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_284_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_293_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_294_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_283_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_287_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_288_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_285_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_289_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_278_21.10.2021.pdf 8 Изтегли
pr_23_271_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_273_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_270_21.10.2021.pdf 66 Изтегли
pr_23_279_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_272_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_276_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_277_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_23_274_21.10.2021.pdf 7 Изтегли
pr_23_275_21.10.2021.pdf 4 Изтегли
pr_22_263_09.09.2021.pdf 7 Изтегли
pr_22_269_09.09.2021.pdf 6 Изтегли
pr_22_264_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_265_09.09.2021.pdf 6 Изтегли
pr_22_266_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_267_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_268_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_260_09.09.2021.pdf 6 Изтегли
pr_22_258_09.09.2021.pdf 16 Изтегли
pr_22_261_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_259_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_262_09.09.2021.pdf 5 Изтегли
pr_22_257_09.09.2021.pdf 104 Изтегли
pr_21_235_08.07.2021.pdf 40 Изтегли
pr_21_236_08.07.2021.pdf 13 Изтегли
pr_21_237_08.07.2021-2.pdf 14 Изтегли
pr_21_238_08.07.2021.pdf 14 Изтегли
pr_21_239_08.07.2021.pdf 14 Изтегли
pr_21_240_08.07.2021.pdf 21 Изтегли
pr_21_242_08.07.2021.pdf 13 Изтегли
pr_21_243_08.07.2021.pdf 16 Изтегли
pr_21_241_08.07.2021.pdf 17 Изтегли
pr_21_244_08.07.2021.pdf 13 Изтегли
pr_21_246_08.07.2021.pdf 12 Изтегли
pr_21_245_08.07.2021.pdf 17 Изтегли
pr_21_247_08.07.2021.pdf 16 Изтегли
pr_21_248_08.07.2021.pdf 15 Изтегли
pr_21_249_08.07.2021.pdf 13 Изтегли
pr_21_250_08.07.2021.pdf 12 Изтегли
pr_21_251_08.07.2021.pdf 12 Изтегли
pr_21_254_08.07.2021.pdf 12 Изтегли
pr_21_253_08.07.2021.pdf 10 Изтегли
pr_21_252_08.07.2021.pdf 10 Изтегли
pr_21_255_08.07.2021.pdf 11 Изтегли
pr_21_256_08.07.2021.pdf 17 Изтегли
pr_19_230_25.05.2021(1).pdf 22 Изтегли
заявление белфери.pdf 11 Изтегли
pr_20_233_03.06.2021.pdf 28 Изтегли
pr_20_234_03.06.2021.pdf 31 Изтегли
pr_19_220_25.05.2021.pdf 27 Изтегли
pr_19_221_25.05.2021.pdf 47 Изтегли
pr_19_222_25.05.2021.pdf 26 Изтегли
pr_19_223_25.05.2021.pdf 22 Изтегли
pr_19_225_25.05.2021.pdf 24 Изтегли
pr_19_224_25.05.2021.pdf 35 Изтегли
pr_19_226_25.05.2021.pdf 28 Изтегли
pr_19_227_25.05.2021.pdf 30 Изтегли
pr_19_229_25.05.2021.pdf 31 Изтегли
pr_19_228_25.05.2021.pdf 30 Изтегли
pr_19_231_25.05.2021.pdf 35 Изтегли
pr_19_232_25.05.2021.pdf 34 Изтегли
pr_18_218_21.04.2021.pdf 58 Изтегли
pr_18_219_21.04.2021.pdf 55 Изтегли
pr_17_191_08.04.2021.pdf 59 Изтегли
pr_17_190_08.04.2021.pdf 49 Изтегли
pr_17_192_08.04.2021.pdf 53 Изтегли
pr_17_193_08.04.2021.pdf 55 Изтегли
pr_17_194_08.04.2021.pdf 51 Изтегли
pr_17_195_08.04.2021.pdf 53 Изтегли
pr_17_198_08.04.2021.pdf 48 Изтегли
pr_17_196_08.04.2021.pdf 50 Изтегли
pr_17_197_08.04.2021.pdf 81 Изтегли
pr_17_201_08.04.2021.pdf 66 Изтегли
pr_17_200_08.04.2021.pdf 73 Изтегли
pr_17_199_08.04.2021.pdf 63 Изтегли
pr_17_203_08.04.2021.pdf 48 Изтегли
pr_17_202_08.04.2021.pdf 62 Изтегли
pr_17_204_08.04.2021.pdf 61 Изтегли
pr_17_208_08.04.2021.pdf 57 Изтегли
pr_17_207_08.04.2021.pdf 45 Изтегли
pr_17_205_08.04.2021.pdf 52 Изтегли
pr_17_206_08.04.2021.pdf 63 Изтегли
pr_17_211_08.04.2021.pdf 48 Изтегли
pr_17_210_08.04.2021.pdf 60 Изтегли
pr_17_209_08.04.2021.pdf 48 Изтегли
pr_17_212_08.04.2012.pdf 51 Изтегли
pr_17_213_08.04.2021.pdf 50 Изтегли
pr_17_214_08.04.2021.pdf 48 Изтегли
pr_17_217_08.04.2021.pdf 47 Изтегли
pr_17_215_08.04.2021.pdf 61 Изтегли
pr_17_216_08.04.2021.pdf 71 Изтегли
pr_16_189_23.03.2021.pdf 68 Изтегли
pr_16_188_23.03.2021.pdf 88 Изтегли
pr_15_168_18.02.2021.pdf 182 Изтегли
pr_15_170_18.02.2021.pdf 181 Изтегли
pr_15_172_18.02.2021.pdf 157 Изтегли
pr_15_171_18.02.2021.pdf 191 Изтегли
pr_15_169_18.02.2021.pdf 170 Изтегли
pr_15_173_18.02.2021.pdf 174 Изтегли
pr_15_174_18.02.2021.pdf 174 Изтегли
pr_15_175_18.02.2021.pdf 184 Изтегли
pr_15_176_18.02.2021.pdf 179 Изтегли
pr_15_178_18.02.2021.pdf 142 Изтегли
pr_15_177_18.02.2021.pdf 135 Изтегли
pr_15_180_18.02.2021.pdf 152 Изтегли
pr_15_181_18.02.2021.pdf 176 Изтегли
pr_15_179_18.02.2021.pdf 175 Изтегли
pr_15_182_18.02.2021.pdf 125 Изтегли
pr_15_183_18.02.2021.pdf 140 Изтегли
pr_15_184_18.02.2021.pdf 138 Изтегли
pr_15_185_18.02.2021.pdf 151 Изтегли
pr_15_186_18.02.2021.pdf 159 Изтегли
pr_15_187_18.02.2021.pdf 140 Изтегли
pr_14_165_25.01.2021.pdf 388 Изтегли
pr_14_166_25.01.2021.pdf 316 Изтегли
pr_14_167_25.01.2021.pdf 302 Изтегли
pr_13_147_22.12.2020.pdf 312 Изтегли
pr_13_148_22.12.2020.pdf 315 Изтегли
pr_13_149_22.12.2020.pdf 287 Изтегли
pr_13_150_22.12.2020.pdf 355 Изтегли
pr_13_153_22.12.2020.pdf 359 Изтегли
pr_13_152_22.12.2020.pdf 365 Изтегли
pr_13_154_22.12.2020.pdf 347 Изтегли
pr_13_151_22.12.2020.pdf 292 Изтегли
pr_13_155_22.12.2020.pdf 388 Изтегли
pr_13_157_22.12.2020.pdf 359 Изтегли
pr_13_156_22.12.2020.pdf 301 Изтегли
pr_13_158_22.12.2020.pdf 355 Изтегли
pr_13_160_22.12.2020.pdf 340 Изтегли
pr_13_159_22.12.2020.pdf 284 Изтегли
pr_13_161_22.12.2020.pdf 337 Изтегли
pr_13_163_22.12.2020.pdf 363 Изтегли
pr_13_164_22.12.2020.pdf 335 Изтегли
pr_13_162_22.12.2020.pdf 325 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта