*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

1. Илия Статев Матев (НФСБ)

2. Данко Георгиев Калчев (ПП АБВ)

3. Петя Миланова Живкова (ПП АБВ) 

4. Даниела Михалева Йорданова (БСП)

5. Недялко Атанасов Либчев (ПП „ГЕРБ”)

6. Стойчо Желязков Желязков (ПП „ГЕРБ”)

7. Стефан Бориславов Игнатов (ПП „ГЕРБ”) 

8. Галина Николова Тодорова (МК „Европейски път за община Белослав”) 

9. Иван Тодоров Митев (МК „Европейски път за община Белослав”) 

10. Добри Павлов Добрев (МК „Европейски път за община Белослав”) 

11. Пламен Димов Панайотов (МК „Европейски път за община Белослав”) 

12. Живко Неделчев Димитров (МК „Зелен Белослав”) 

13. Симеон Иванов Иванов (МК „Зелен Белослав”)

14. Атанас Колев Рашев (МК „Зелен Белослав”) 

15. Ивайло Тотков Начев (МК „Зелен Белослав”) 

16. Христо Иванов Христов (МК „Либерали за новото време”) 

17. Радко Радев Пенчев (МК „Либерали за новото време”)

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата