Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

1. Илия Статев Матев (НФСБ)

2. Данко Георгиев Калчев (ПП АБВ)

3. Петя Миланова Живкова (ПП АБВ) 

4. Даниела Михалева Йорданова (БСП)

5. Недялко Атанасов Либчев (ПП „ГЕРБ”)

6. Стойчо Желязков Желязков (ПП „ГЕРБ”)

7. Стефан Бориславов Игнатов (ПП „ГЕРБ”) 

8. Галина Николова Тодорова (МК „Европейски път за община Белослав”) 

9. Иван Тодоров Митев (МК „Европейски път за община Белослав”) 

10. Добри Павлов Добрев (МК „Европейски път за община Белослав”) 

11. Пламен Димов Панайотов (МК „Европейски път за община Белослав”) 

12. Живко Неделчев Димитров (МК „Зелен Белослав”) 

13. Симеон Иванов Иванов (МК „Зелен Белослав”)

14. Атанас Колев Рашев (МК „Зелен Белослав”) 

15. Ивайло Тотков Начев (МК „Зелен Белослав”) 

16. Бейхан Неджми Хасанов (МК „Либерали за новото време”) 

17. Радко Радев Пенчев (МК „Либерали за новото време”)

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата