Регистър на пчели и пчелни семейства

Дата на публикуване: 07.08.2017 13:15
На основание Закона за достъп до обществена информация, общинска администрация Белослав предоставя: Регистър на пчели и пчелни семейства

1. Регистрация на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -регистрационен номер на пчелина; 
    -описание на местонахождението на пчелните семейства
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Декларация
                 Заявление
 
2. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -документ за регистрация на пчелина от ветеринарна служба, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Заплащане: 5лв
Формуляр: Декларация
                 Заявление

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта