Регистър на площадки по чл.19, ал.3,т.4 от ЗУО

Дата на публикуване: 13.12.2016 12:55
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Белослав,
съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

№ по ред

Име на фирма

Седалище и адрес на управление

Номер и дата на разрешение

Местонахождение

 

Наименование

1.

Балкански ООД

гр. Белослав,                   ул. "Александър Стамболийски " № 1

№ 03-РД-576-00 /01.11.2013г.

гр.Белослав, ул."Христо Ботев" № 1

Хартиени и картонени опаковки 

Пластмасови опаковки

Стъклени опаковки

Хартия и картон

Пластмаси

2.

Трансинс Индъстри АД

Адрес:
9000 гр. Варна,
ул. “Шипка” № 10
тел.:
+359 52 681 580
+359 52 681 590
факс:
+359 52 681 581
GSM gate:
+359 888 681 581
e-mail:
transins@transins.com
сайт:
www.transins.com

№ 03-ДО-573-04
/25.11.2014

гр. Белослав,
кв. "Акации"
/гл. път Варна-Девня/                 

Хартиени и картонени опаковки 

Пластмасови опаковки

Стъклени опаковки

ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, ОЧЦМ, НУБА

 

 Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта