Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав

Дата на публикуване: 13.12.2016 13:55
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН
 
На „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, находящо се в землището на с. Въглен, се приемат отпадъци за депониране, рециклиране и компостиране, съобразно техният вид/ код по Наредба 2 за класификация на отпадъците, както следва:

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта