*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
„Обучение и заетост за младите хора" – етап II”
От 04.05.2017 г. в Община Белослав стартираха дейности по изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на чоешките ресурси“ 2014-2020 „Обучение и заетост за младите хора" – етап II”, в резултат на сключен договор между Агенцията по заетост и Община Белослав.
За поредна година Община Белослав дава шанс на младите хора да бъдат назначени на работа по програма „Обучение и заетост на младите хора".
В продължение на 6 месеца те ще имат възможност да придобият трудов стаж и професионален опит. По програмата вече са назначени десет младежи. Петима от тях, притежаващи средно и висше образование, са назначени на длъжностите „Специалист държавна администрация” и „Технически сътрудник”, като ще подпомагат дейността на общинска администрация. Останалите петима младежи ще се обучават за озеленители и след завършване на обучението си, ще бъдат назначени на работа на длъжност „Озеленител”.

Кметът инж. Деян Иванов приветства новоназначените служители преди началото на първия им работен ден, като им пожела успешна реализация, да натрупат професионален опит и развият трудовите си качества. Също така той добави, че целта на проекта е да се улесни прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности, като изрази надежда, че Общинска администрация – Белослав, успешно ще допринесе за постигането на тези цели.
   

   

  

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата