Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
„Обучение и заетост за младите хора" – етап II”
От 04.05.2017 г. в Община Белослав стартираха дейности по изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на чоешките ресурси“ 2014-2020 „Обучение и заетост за младите хора" – етап II”, в резултат на сключен договор между Агенцията по заетост и Община Белослав.
За поредна година Община Белослав дава шанс на младите хора да бъдат назначени на работа по програма „Обучение и заетост на младите хора".
В продължение на 6 месеца те ще имат възможност да придобият трудов стаж и професионален опит. По програмата вече са назначени десет младежи. Петима от тях, притежаващи средно и висше образование, са назначени на длъжностите „Специалист държавна администрация” и „Технически сътрудник”, като ще подпомагат дейността на общинска администрация. Останалите петима младежи ще се обучават за озеленители и след завършване на обучението си, ще бъдат назначени на работа на длъжност „Озеленител”.

Кметът инж. Деян Иванов приветства новоназначените служители преди началото на първия им работен ден, като им пожела успешна реализация, да натрупат професионален опит и развият трудовите си качества. Също така той добави, че целта на проекта е да се улесни прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности, като изрази надежда, че Общинска администрация – Белослав, успешно ще допринесе за постигането на тези цели.
   

   

  

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата