*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
Проектът е реализиран и финансиран по Програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, по силата сключено Споразумение № РД-02–30-4/23.01.2017г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Община Белослав, на стойност 800 000.00лв. Предоставените средстава са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от капиталовите разходи по бюджета на министерството за 2017г.
Проектната инвестиция е концентрирана само за територията на село Разделна. Общата дължина на водопровода, който ще бъде реконструирана е 1 780 л.м. Общата цел на настоящото проекта е да се спомогне за подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, чрез целево инвестиране в подмяна и реконструкция на ключова ВиК инфраструктура в с. Разделна, Община Белослав.

Статус: приключил

    
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата