Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Отчети за 2019 год.⇒ Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския бюджет и поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав към  31.12.2019 - публикувано на 16.09.2020г.

⇒ Финансов отчет за 2019 - публикувано на 26.06.2020г.

Отчет за 2019г. за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни  и по намалени цени пътувания
 Тримесечни отчети  към 31 декември 2019 - публикувано на 25.02.2020г.

 Отчет към 31 декември 2019 - публикувано на 17.01.2020г.

 Отчет към 30 ноември 2019 - публикувано на 12.12.2019г.

⇒ Отчет към 31 октомври 2019 - публикувано на 13.11.2019г.
⇒ Тримесечни отчети  към 30 септември 2019 - публикувано на 24.10.2019г.

⇒ Отчет към 30 септември 2019 - публикувано на 14.10.2019г.
⇒ Отчет към 31 август 2019 - публикувано на 11.09.2019г.

⇒ Отчет към 31 юли 2019 - публикувано на 14.08.2019г.

⇒ Тримесечни отчети  към 30 юни 2019 - публикувано на 29.07.2019г.


⇒ Отчет към 30 юни 2019 - публикувано на 12.07.2019г.


⇒ Отчет към 31 май 2019 - публикувано на 14.05.2019г.


Отчет към 30 април 2019 - публикувано на 14.05.2019г.


Тримесечни отчети  към 31 март 2019 - публикувано на 30.04.2019г.


Отчет към 31 март 2019 -
 публикувано на 09.04.2019г.Отчет към 28 февруари 2019 - публикувано на 18.03.2019г.


Отчет към 31 януари 2019 - публикувано на 07.02.2019г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата