Отчети за 2021 год.

Дата на публикуване: 12.02.2021 13:20

⇒   
Отчети към 31 октомври 2021г.
 публикувано на 15.11.2021г

⇒ 
  Тримесечни отчети към 30 септември 2021г. публикувано на 26.10.2021г

⇒   Отчети към 30 септември 2021г. публикувано на 12.10.2021г

⇒  Отчети към 31 август 2021г.  публикувано на 27.09.2021г

⇒   Отчети към 31 юли 2021година  публикувано на 18.08.2021г

⇒   Тримесечни отчети към 30 юни 2021г.   публикувано на 28.07.2021г

⇒   Отчети към 30 юни 2021г. публикувано на13.07.2021г

⇒   Отчети към 31 май 2021г. - публикувано на 14.06.2021г


⇒  Отчет към 30 април 2021г - 
публикувано на 12.05.2021г


Тримесечни отчети към 31 март 2021г. 
- публикувано на 28.04.2021г.


⇒ Отчет към 31 март 2021г. - публикувано на 14.04.2021г.


31.03.2021 год. 
Отчет за 2020г, на основание чл.71 от наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на превозвачи.


⇒ Отчети към 28 февруари 2021г. - публикувано на 17.03.2021г.


⇒ Отчет към 31 януари 2021 - публикувано на 15.02.2021г.Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта