Отчети за 2020 год.

Дата на публикуване: 03.01.2020 12:05

⇒  Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав към 31.12.2020г. - публикувано на 27.09.2021 г.

⇒  Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2020 година - публикувано на 17.06.2021 г.

⇒ Тримесечни отчети към 31 декември 2020 - публикувано на 19.02.2021г.
⇒ Отчет към 31 декември 2020 - публикувано на 14.01.2021г.

⇒ Отчет към 30 ноември 2020 - публикувано на 14.12.2020г.
⇒ Отчет към 31 октомври 2020 - публикувано на 12.11.2020г.

⇒ Тримесечни отчети към 30 септември 2020 - публикувано на 23.10.2020г.
⇒ Отчет към 30 септември 2020 - публикувано на 16.10.2020г.

⇒ Отчет към 31 август 2020 - публикувано на 14.08.2020г.

 Отчет към 31 юли 2020 - публикувано на 12.08.2020г.
Тримесечни отчети към 30 юни 2020 - публикувано на 30.07.2020г.

 Отчет към 30 юни 2020 - публикувано на 14.07.2020г.

 Отчет към 31 май 2020 - публикувано на 16.06.2020г.

Отчет към 30 април 2020 - публикувано на 13.05.2020г.

Тримесечни отчети към 31 март 2020 - публикувано на 30.04.2020г.

Отчет към 31 март 2020 - публикувано на 14.04.2020г.

Отчет към 29 февруари 2020 - публикувано на 12.03.2020г.

⇒ Отчет към 31 януари 2020 - публикувано на 13.02.2020г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта