Отчети на второстепенни разпоредители (училища и детски градини)

Дата на публикуване: 02.08.2018 10:25


♦  Отчет към 31.12.2021 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав  - изтегли от тук (публикувано на 07.01.2022 г.)


♦  Отчет към 30.09.2021 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.10.2021 г.)


♦ Отчет към 30.06.2021 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - 
изтегли от тук (публикувано на 05.07.2021 г.)

♦ Отчет към 31.03.2021 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.04.2021 г.)

♦ Отчет към 31.12.2020 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 06.01.2021 г.)

♦ Отчет към 30.09.2020 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 07.10.2020 г.)

♦ Отчет към 30.06.2020 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.07.2020 г.)
♦ Отчет към 31.03.2020 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2020 г.)

♦ Отчет към 31.12.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 06.01.2020 г.)
♦ Отчет към 31.12.2019 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 06.01.2020 г.)
♦ Отчет към 30.09.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.10.2019 г.)


♦  Отчети към 30.09.2019 на  Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав и  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав
Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 04.10.2019 г.)


♦ Отчети към 30.06.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, Детска градина "Първи Юни" - гр. Белосла, Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав,  , Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав

Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 03.07.2019 г.)


♦ Отчети към 31.03.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, Детска градина "Първи Юни" - гр. Белосла, Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав,  , Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав

Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 05.04.2019 г.)


♦ Отчет към 31.12.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)
 

♦ Отчет към 30.09.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)
♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)
♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта