Военен отдел Белослав

Дата на публикуване: 26.09.2016 07:30


28.02.2023год.
ОБЯВА за ВВС
Спецификация на длъжностите във ВВС

22.02.2023год.

ОБЯВА за военна служба в СКС

07.02.2023год.
ОБЯВА за военна служба във ВМС

КРИТЕРИИ за конкурс матроси

31.01.2023год.
Прикачен документ: Обява за оркестранти.pdf 

25.01.2023год.
Обява за Военно-географска служба

23.01.2023год.
Обява за конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

14.12.2022год.
ОБЯВА за военна служба в Командване логистична подръжка

ОБЯВА за военна служба във в.ф.52480-София

08.12.2022год.

Обява с приложения за Сухопътни войски


17.11.2022год.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни  формирования от състава на Съвместното командване на силите за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища, в страната или в чужбина

02.09.2022год.
ОБЯВА ЗА МАТРОСИ във ВВМУ,,Н.Й.ВАПЦАРОВ

01.09.2022год.

ОБЯВА ЗА ВОЙНИЦИ В СКС


27.08.2022год.
ОБЯВА ЗА НАЦ. ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ


10.08.2022год.

ОБЯВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА


28.06.2022год.

МЗ OX -571 за СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ


ОБЯВА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА с приложенията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

06.06.2022год.
Прикачен документ: ОБЯВА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.pdf 

Прикачен документ: Обява СКС за публикуване.pdf 

12.05.2022год.
ОХ-360 - ДР с конкурс

Обява за публикуване

25.04.2022год.
Конкурс войници - кратка информация

ОБЯВА ЗА НВУ -В.ТЪРНОВО

23.04.2022год.

Обява

НГЧ оркестранти за публикуване07.03.2021 г.

Обяви 

Обява Национална Гвардейска Част-София

Специфика длъжности конкурс ВВС

Обява ВВС с приложения 

28.02.2021 г.

Обяви 
Обява за ВМС с приложения

Кратка информация длъжности Конкурс - 2022


23.02.2021 г.

Обяви 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Обяви на СКСО с приложения
Обява конкурс ВМА 2022.pdf
ОБЯВА за изпълнявали военна служба
СКС-обява с приложения

17.02.2021 г.

Вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в Сухопътни войски.

Стара Загора-в.ф.44200_48430_54149 и 54230..pdf

Хасково-в.ф.52740.pdf

Ямбол-в.ф.52590 и 54100.pdf

Белене-в.ф.28880 и 54470.pdf

Благоевград - в.ф. 56040.pdf

Враца-в.ф.54990.pdf

Г.Оряховица-в.ф.22790.pdf

Мусачево-в.ф.42600.pdf


11.02.2021 г.

О Б Я В А

 

Офисът за военен отчет на общини Белослав и Аврен информира, че със заповед

ОХ-120/09.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени

вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в Сухопътни войски.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно окръжие I степен – Варна и Офисите за военен отчет в общини Белослав и Аврен.

 

 

 

Срок за подаване на документи - до 23.02.2022 г. във Военно окръжие I степен – Варна.

Офис за военен отчет на общини Белослав и Аврен- 0888005929.02.12.2021 г.

О Б Я В А

 

Офисът за военен отчет на общини Белослав и Аврен информира, че със заповед  ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в доброволния резерв/без конкурс/ в Сухопътни войски,Военноморските сили и Централно военно окръжие.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно окръжие I степен – Варна и Офисите за военен отчет в общини Белослав и Аврен.

  

Срок за подаване на документи - до 28.10.2022 г. във Военно окръжие I степен – Варна.


Офис за военен отчет на общини Белослав и Аврен- 0888005929


12.10.2021 г.

О Б Я В А
Министерство на отбраната разкрива процедура за приемане на лица на срочна служба в доброволния резерв. Кандидатите не трябва да са отбивали военна служба.
Срок за подаване на документите във Военно окръжие I степен-Варна до 22.10.2021г.
Желаещите да кандидатстват могат да получат по-подробна информация в Офиса за военен отчет на Военно окръжие I степен– Варна за общини Белослав и Аврен.
Телефон за връзка : GSM: 0888005929.

02.09.2021 г.

О Б Я В А

Националният военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново е разкрил процедура за допълнителен прием за кандидат-курсанти за учебната 2021/2022 г. в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“
Обявата можете да изтеглите от тук!.25.08.2021 г.

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна  служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и  в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Изтегли от тук!

26.05.2021 г.
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.
изтегли от тук 

17.05.2021 г.
О Б Я В А

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили,  определени за приемане на служба в доброволния резерв на български
граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс 
Изтегли от тук !

О Б Я В А
за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба  в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс.
Изтегли от тук !

18.03.2021 г.


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък,Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

11.02.2020 г.


04.02.2020 г.


06.12.2020 г.

Военноморските сили са основен вид въоръжени сили, които защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност, и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

 Военноморските сили ще набират младежи и девойки за длъжностите:

Наименование на вакантната длъжност

Специфика на длъжността/основни функции

1.        

Младши разузнавач

- кандидатите трябва да отговарят на завишени изисквания, определени за парашутисти и за плавателен състав - щатни и нещатни водолази, както и много добра физическа подготовка;

- изпълняват задачи по събиране на разузнавателна информация.

2.        

Шофьор - агрегатчик

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“ ;

- управление, поддръжка и обслужване на повереното МПС.

- поддържа в изправност и готовност за действие поверените системи, механизми и агрегати.

3.        

Младши механик на АТТ

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“;

-  управление, поддръжка и обслужване на поверения специален автомобил и оборудването му.

4.        

Помощник – оператор в секция „Навигационна и радиотехническа“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и уредбите за маневриране на кораба;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

5.        

Помощник – оператор в секция „КИС“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите, осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

6.        

Палубен моряк на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

7.        

Младши водолаз на минен ловец

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

8.        

Помощник – оператор в секция „Моторна“ на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    експлоатира и обслужва корабните машини и механизми, осигуряващи задвижването и експлоатацията на кораба.

9.        

Помощник – готвач на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    участва в приготвянето на храната; експлоатира и обслужва устройства и механизми в камбуза на кораба.

10.     

Младши моторист на моторен катер

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- осигурява експлоатацията и поддръжката на дизеловите агрегати за електрозахранване на кораба.

11.     

Младши боцман-такелажник на спасителен кораб

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

- изпълнява дейности свързани с поддръжката и експлоатацията на лодките и плаващите мишени във военното формирование и тяхното оборудване.

12.     

Младши водолаз във водолазна група

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

 

Изтегли от тук

Военноморските сили са основен вид въоръжени сили, които защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност, и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

 Военноморските сили ще набират младежи и девойки за длъжностите:

Наименование на вакантната длъжност

Специфика на длъжността/основни функции

1.        

Младши разузнавач

- кандидатите трябва да отговарят на завишени изисквания, определени за парашутисти и за плавателен състав - щатни и нещатни водолази, както и много добра физическа подготовка;

- изпълняват задачи по събиране на разузнавателна информация.

2.        

Шофьор - агрегатчик

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“ ;

- управление, поддръжка и обслужване на повереното МПС.

- поддържа в изправност и готовност за действие поверените системи, механизми и агрегати.

3.        

Младши механик на АТТ

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“;

-  управление, поддръжка и обслужване на поверения специален автомобил и оборудването му.

4.        

Помощник – оператор в секция „Навигационна и радиотехническа“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и уредбите за маневриране на кораба;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

5.        

Помощник – оператор в секция „КИС“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите, осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

6.        

Палубен моряк на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

7.        

Младши водолаз на минен ловец

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

8.        

Помощник – оператор в секция „Моторна“ на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    експлоатира и обслужва корабните машини и механизми, осигуряващи задвижването и експлоатацията на кораба.

9.        

Помощник – готвач на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    участва в приготвянето на храната; експлоатира и обслужва устройства и механизми в камбуза на кораба.

10.     

Младши моторист на моторен катер

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- осигурява експлоатацията и поддръжката на дизеловите агрегати за електрозахранване на кораба.

11.     

Младши боцман-такелажник на спасителен кораб

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

- изпълнява дейности свързани с поддръжката и експлоатацията на лодките и плаващите мишени във военното формирование и тяхното оборудване.

12.     

Младши водолаз във водолазна група

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

 
Изтегли от тук

24.02.2020 г.

- Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево .
Заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на Министъра на отбраната  Изтегли от тук 

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военнo формированиe, подчинено на военно формирование 48430– Стара Загора за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 52740 – Хасково за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 - Плевен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно формирование 34750 - Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 56040 – Благоевград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно форморование 24490 – Асеновград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно формирование 28880 – Белене за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 44220 – Пловдив за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук.


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 - Свобода за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук.


09.09.2019 г.

- Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за 
провеждане на конкурс - Заповед № ОХ 655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната

Заповед № ОХ 748/15.08.2019 г. на Министъра на отбаранат относно  Обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент“ в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба);

- О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.11.2019г. до 18.12.2019г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив;

- Заповед ОХ 760/ 16.08.2019 г. относно Обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс; 

- Заповед ОХ 695/ 30.07.2019 г. на Министъра на отбраната относно Обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс;. 

- О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. 25.03.2019 г.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

Изтегли обява и приложенията към нея ОТ ТУК


22.02.2019 г.

O Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив. 

Изтегли обява и приложенията към нея ОТ ТУК


04.02.2019 г.

ОБЯВИ за набиране на кандидати за обучение в курс за специална военна подготовка. 

- Изтегли ОБЯВА 1 от ТУК

- Изтегли ОБЯВА 1 от ТУК


28.08.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г., 11.10.2017г. и 12.10.2017г. в Националната гвардейска част - гр.София.

28.08.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършилиграждански училища в страната и в чужбина.23.05.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 26240 - Сливен.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА ВАКАНТНИ НА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

23.05.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговаряща на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.  в Национален военен университет "Васил Левски".

Списък на вакантните длъжности в НВУ „Васил Левски” за заемане чрез конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти

Наименование Брой тегления
ОБЯВА за ВВС.pdf 1 Изтегли
Спецификация на длъжностите във ВВС.pdf 1 Изтегли
ОБЯВА за военна служба в СКС.pdf 1 Изтегли
ОБЯВА за военна служба във ВМС.pdf 1 Изтегли
КРИТЕРИИ за_konkurs_matrosi_VMS_P3.pdf 1 Изтегли
Обява за оркестранти.pdf 1 Изтегли
Обява за Военно-географска служба.pdf 1 Изтегли
Обява за Военномедицинска академия.pdf 1 Изтегли
ОБЯВА за военна служба във в.ф.52480-София.pdf 2 Изтегли
ОБЯВА за военна служба в Командване логистична подръжка.pdf 2 Изтегли
Обява с приложения за Сухопътни войски.pdf 2 Изтегли
За военна служба в Съвместно командване на силите.pdf 3 Изтегли
ОБЯВА ЗА МАТРОСИ във ВВМУ,,Н.Й.ВАПЦАРОВ\'\'.pdf 3 Изтегли
ОБЯВА ЗА ВОЙНИЦИ В СКС.pdf 3 Изтегли
ОБЯВА ЗА НАЦ. ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ.pdf 3 Изтегли
ОБЯВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА.pdf 3 Изтегли
ОБЯВА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА с приложенията.pdf 6 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ-1.doc 10 Изтегли
МЗ OX -571 за СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.pdf 9 Изтегли
ОБЯВА ЗА ПУБЛИКУВАВЕ.pdf 9 Изтегли
Обява СКС за публикуване.pdf 6 Изтегли
Обява за публикуване.pdf 6 Изтегли
ОХ-360 - ДР с конкурс - ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.pdf 6 Изтегли
крат инф. за конкурс войници.doc 6 Изтегли
ОБЯВА ЗА НВУ -В.ТЪРНОВО.pdf 6 Изтегли
Обява НГЧ оркестранти за публикуване.pdf 6 Изтегли
Обява Национална Гвардейска Част-София.pdf 6 Изтегли
Обява ВВС с приложения за публикуване.pdf 6 Изтегли
Специфика длъжности конкурс ВВС.pdf 6 Изтегли
Обява за ВМС с приложения.pdf 8 Изтегли
Кратка информация длъжности Конкурс - 2022.docx 6 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ.pdf 6 Изтегли
Обява конкурс ВМА 2022.pdf 6 Изтегли
СКС-обява с приложения.pdf 6 Изтегли
Д.ОБЯВА за изпълнявали военна служба.docx 6 Изтегли
Обяви на СКСО с приложения за публикуване.pdf 7 Изтегли
Враца-в.ф.54990.pdf 6 Изтегли
ОБЯВА ЗА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ С ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 5 Изтегли
Ямбол-в.ф.52590 и 54100.pdf 6 Изтегли
Белене-в.ф.28880 и 54470.pdf 6 Изтегли
Смолян-в.ф.28330.pdf 6 Изтегли
Мусачево-в.ф.42600.pdf 6 Изтегли
Благоевград - в.ф. 56040.pdf 6 Изтегли
София-в.ф.28610.pdf 5 Изтегли
Стара Загора-в.ф.44200_48430_54149 и 54230..pdf 6 Изтегли
Г.Оряховица-в.ф.22790.pdf 6 Изтегли
Пловдив -в.ф.44220.pdf 5 Изтегли
Хасково-в.ф.52740.pdf 6 Изтегли
Плевен-в.ф.38220.pdf 5 Изтегли
обява НВУ Васил Левски допълнителен прием.docx 14 Изтегли
Обява за конкурс в Националната гвардейска част.pdf 11 Изтегли
Обява ВМС- за публикуване.pdf 32 Изтегли
Обява с приложение за ЦВО.pdf 36 Изтегли
Обява с прияложениe за ВМС.pdf 30 Изтегли
ОБЯВА и приложения за СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-18.03.21.pdf 123 Изтегли
Obyava konkurs beloslav.pdf 307 Изтегли
OBYAVA ZA VOENNO-MEDICINSKA AKADEMIYA.pdf 358 Изтегли
2.1.Обява по МЗ ОХ-949.pdf 426 Изтегли
1.1.Обява по МЗ ОХ-904.pdf 396 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта