Съвет на децата

Дата на публикуване: 26.04.2017 13:06

Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил пакет от документи, които описват подробно процедурата по подбора на членове, както и ангажиментите на общините.
Срокът за кандидатстване е до 24.05.2017г., чрез подаване на Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо на адрес: гр. Белослав ул. " Цар Симеон Велики" 23 или на e-mail: beloslav.eu@gmail.com, obstinabeloslav@abv.bg .

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта