РСУО "ЕКО - 2010"

Дата на публикуване: 27.03.2016 21:00

Протоколи от заседания на Общото събрание на на Сдружение с нестопанска цел "Регионално сдружение за управление на отпадъците-"ЕКО - 2010", гр.Варна

Протокол №11/30.01.2012г./ 02.02.2012г.

Протокол №12/14.03.2012г.

Протокол №13/07.05.2012г.

Протокол №14/12.07.2012г.

Протокол №15/31.07.2012г.

Протокол №18/05.10.2012г.

Протокол №19/12.12.2012г.

Протокол №20/24.01.2013г.


  1. РСУО \"ЕКО - 2010\" - Текуща страница
  2. Изпълнени проекти
  3. МИГ Аврен-Белослав
  4. Проект - ОПАК

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта