Съобщения по чл.32 от ДОПК

Дата на публикуване: 26.05.2014 21:00
ДО
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА АНЕКС СТИЛ -86 ЕООД
УЛ. КРЪСТЮ МИРСКИ №19
ГР. ВАРНА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
 
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав, Дирекция „ФБМД“, Административна сграда №2,  стая 402 при Маруся Николова – гл. експерт МДТ, за връчване на:
 
Акт за установяване на задължение №МДТ-МН-225303211-1/11.10.2022г. 
 
 
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 30.11.2022г.

Дата на сваляне на съобщението: 14.12.2022г.

 

 
ДО
ТАНЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА ГОГО 2020  ЕООД
УЛ. МАЙОР ШОНЦУ  №53
С. ГРИВИЦА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
 
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав, Дирекция „ФБМД“, Административна сграда №2,  стая 402 при Маруся Николова – гл. експерт МДТ, за връчване на:
 
Акт за установяване на задължение №МДТ-МН-225303209-1/10.10.2022г. 
 
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 30.11.2022г.

Дата на сваляне на съобщението: 14.12.2022г.

 

 


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта