Съобщения

Дата на публикуване: 27.01.2021 14:09
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   (публикувано на 02.04.2021 г. )

Заповед на кмета на общ.Белослав, за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
(
публикувано на 02.04.2021 г. )

Общинска администрация Белослав уведомява всички граждани, които искат да гласуват в  Изборите за народно събрание на 04.04.2021 година, но имат затруднения в предвижването и нямат  собствен транспорт, че могат да заявят транспорт от общината на телефон 05112/3549, включително и в изборния ден.

От Ръководството


С Ъ О Б Щ Е Н И Е  (публикувано на 25.03.2021 г. )

Покана за провеждане на консултации за състав на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация във връзка с изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е  (публикувано на 04.03.2021 г. )


Община Белослав Ви уведомява, че избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.
Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на Централна избирателна комисия(ЦИК)) се подава до кмета на общината на адрес: obshtina_beloslav@beloslav.org  или до кмета на кметство в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Заявленията се приемат в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 02112/22-14;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 05112 / 22-14;
  • заявление, подадено на електронната поща на кмета на общината на адрес:obshtina_beloslav@beloslav.org  или до кмета на кметство без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката, дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция, се извършва от кмета на общината/кметството  въз основа на проверка в Регионална здравна инспекция – Варна или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ-Варна или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Кмета на общината/кметството уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 31 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).

Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. и в изборния ден.

През почивния ден – 27.03.2021 г. в часовете от 08.30 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Белослав и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 05112/ 35-55 и 05112/ 35-49 или на сайта на Белослав, в меню „Избори НС 2021”.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме избирателите, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги всеки може да подаде заявление по електронен път, както следва:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67 

3.910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd 

4.910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee  

5.910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 

6.910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152 

 

Услугите са публикувани на адрес и наhttp://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:
  1. До 20.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината или кмета на кметствотопо постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице.

Към заявлението /Приложение № 14-НС/ се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Белослав /www.beloslav.org / и изпратено на e-mail: obshtina_beloslav@beloslav.org  или факс: 05112 / 22-14.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.
До 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината или  кмета на кметството  при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.
2. До 20.03.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19-НС/.
За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.
3. До 20.03.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината или  кмета на кметството. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 17.00 часа.
4. До 27.03.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството  /Приложение № 8 - НС /.
За улеснение на гражданите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 27.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 17.00 часа.
5. До предаването на избирателните списъци на СИК /03.04.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината или кмета на кметството  /Приложение № 9 - НС/.
6. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината или  кмета на кметството  лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
7. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината или  кмета на кметството за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.
8. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
9. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ


П О К А Н А за провеждане на консултации  за състав на секционни  избирателни комисии /СИК/ в община Белослав, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 04 април  2021 г.
            На основание чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени  на 04 април 2021 г., Ви каня на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Белослав, област Варна за изборите за народни представители на 22 февруари 2021 г. от 13.00 часа  в  сградата на общинска администрация Белослав, област Варна.
Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
            При провеждане на консултациите е необходимо да  представите  следните документи:
  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, за която се предлага, образование, специалност, тел. за връзка с предложеното за член на СИК лице и наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи  партията или коалицията;
       3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
       4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато  правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данни, посочени в т.1.
Информацията по т.1 и т.4 следва да се представи на хартиен носител или сканирана на ел. поща: obshtina_beloslav@beloslav.org ,  най-късно до 23.02.2021 г.
Изискванията  за назначаване  на   съставите   на  СИК са подробно изписани в   Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.
С Решение № 5 от 13.02.2021 г. Районна избирателна комисия гр. Варна е определила броя на членовете на СИК в Трети избирателен район – Варненски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание.
Настоящата покана се публикува на сайта на  община Белослав – www.beloslav.org  в рубрика „Новини“ и  в рубрика Избори НС 2021, подрубрика „Съобщения“. 
Публикувана на 17.02.2021 г. в 16.50 ч.
 
Покана за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии в община Белослав във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. 

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за народни представители за Народно събрание на Република България. Народното събрание се състои от 240 народни представители. Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:
- в писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.
Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат други действия.
За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg, и официалната интернет страница на МВнР.

Наименование Брой тегления
Scan2021-04-02_135021.pdf 54 Изтегли
Покана за консултации за ПСИК.pdf 58 Изтегли
POKANA KONSULTACII SIK.pdf 77 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта