Програми

Дата на публикуване: 03.04.2013 21:00

2023
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023год.  актуализирана на 30.03.2023год. 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Белослав за период 2023 - 2025г. публикувана на 30.03.2023год. 


2022

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022год. актуализирана на 08.12.2022год.

2021


Програма за опазване на околната среда
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021год. актуализирана на 22.12.2021год.


Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Белослав 2021 год. -2030 год.  

2020


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год.  актуализирана на 29.10.2020год.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Белослав за период 2020год.-2022год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав 2020 - 2022

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Белослав за периода 2020 - 2029 г. 2019

Общинска програма за закрила на детето 2018 година.


Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби 2018 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. актуализирана на 12.09.2019год.


2018

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018
 -
актуализирана на 13.12.2018г.
Програма за опазване на околната среда на Община Белослав (2018-2020) 
- актуализирана на 25.02.2020год.

2017
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2017
-
актуализирана на 14.12.2017г.

Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав -
нови

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система-
приета на 15.06.2017г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 -
приета с реш.№ 276/16.03.2017г.

Програма за управление на отпадъците на община Белослав 2016-2020

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ - Актуализирана 19.07.2018год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав   2016-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето на община Белослав за 2016 година

2016 год.
 
 
 
 
2015 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
ГП 2023 начална.pdf 0 Изтегли
01_Белослав_Kratkosrochna programa 2023-2025.pdf 0 Изтегли
ГП 2023 начална-02.23.pdf 1 Изтегли
ГП 2022_1.pdf 2 Изтегли
ГП 2022_1-210.10.pdf 3 Изтегли
ГП 2022_1.pdf 3 Изтегли
ГП 2022_1.pdf 3 Изтегли
ГП 2022_1-23.06.22.pdf 9 Изтегли
ГП 2022_1.pdf 5 Изтегли
ГП 2022_начална.pdf 5 Изтегли
GP-2021-22.12.21 .pdf 6 Изтегли
GP2021-18.11.21.pdf 12 Изтегли
програма за опазване на околната среда 2.pdf 44 Изтегли
GP-imoti-21.10.21.pdf 10 Изтегли
GP-2021-09.09.21 .pdf 10 Изтегли
Дългосрочна програма зв_ЕЕ на Община Белослав- 2021-2030.pdf 18 Изтегли
ГП 2021-08.07.21 .pdf 18 Изтегли
GP2021-25.05.21.pdf 337 Изтегли
GP-2021-08.04.21.pdf 457 Изтегли
ГП 2021.pdf 956 Изтегли
  1. Програми - Текуща страница
  2. Анализи
  3. Планове
  4. Стратегии

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта