Стратегии

Дата на публикуване: 17.12.2010 08:02

Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност 2019 - 2023 г.

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Белослав 2019-2021
- приета на 12.09.2019год.


Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Белослав 2017-2019 -
приета на 14.09.2017г.

Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2017 – 2022)
 - приета на 15.06.2017г.

Стратегия за закрила на детето в Община Белослав 2017-2020 - приета на 16.03.2017г.

Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност- 2015-2019
 
Общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги за възрастни за периода 2007-2009г.

Общинска стратегия за закрила на детето в Община Белослав за периода 2007-2009г.

Стратегия за интеграция на малцинствените общности в Община Белослав  1. Стратегии - Текуща страница
  2. Програми
  3. Анализи
  4. Планове

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта