*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Други институции
  №         институция в гр.Белослав            телефон за контакт               
1 ПОЛИЦИЯ 05112/ 21-31
2 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  05112/ 20-78, 21-22,  21-29,
40-66
3 ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" 05112/ 24-59 , 36-05
4 БЕЛАСКО 05112/ 21-40
5 БЕЛФЕРИ 05112/ 40-70
6 БАНКА ДСК 05112/ 24-80
7 НЧ "СЪЗНАНИЕ" 05112/ 25-57
8 БЮРО ПО ТРУДА 05112/ 46-81
                
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата