*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Корабостроене
     Корабостроенето и кораборемонта са представени  от „МТГ-Делфин 1” АД като през последните две години край с. Езерово предприятието изгради на зелено втори пристан за ремонт и строителство на кораби на стойност 15 млн.евро.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата