*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Икономика

     По Брутен вътрешен продукт на човек през 2001 г. община Белослав се нарежда на 16 място от общо 262 общини в България. Общинската икономика е с промишлено-аграрна структура, като местната индустрия е доминирана от тежката промишленост, и тя има структуроопределящо значение за икономиката на община Белослав. Енергетиката е представена от ТЕЦ “Варна”, а развитието на добивната промишленост е свързано предимно с възможностите за строителни материали в района на град Белослав и с. Разделна. Освен това за общината са характерни производството на зърнени и технически култури и лозарството. Край село Езерово има големи лозови масиви.

     Близостта до голям административен и стопански център – град Варна и особено отличната транспортна достъпност определят възможностите за индустриализацията на общинската икономика, чрез подкрепа за развитие на технологичен бизнес.

     Икономическите дейности в община Белослав са насочени в различни сфери. Като по-крупни икономически дейности и съответно важни стопански субекти могат да се определят:

     - Производство на Електроенергия - "ТЕЦ ВАРНА"АД

     - Кораборемонт - "МТГ-Варна"АД

     - Воден транспорт - Ферибот /пътнически и за МПС/

     - "Фериботен комплекс"АД, "Белфери" ЕООД

     - Строителство - "Транстрой-Варна" АД

     - Производство на стъкларски изделия - "ИНХОМ" ООД

     - Търговия с метални отпадъци - "ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ" АД

     - Производство на оборудване за Енергетиката - "ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА" АД, Военноморска ремонтна база - община Белослав.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата