*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Здравеопазване
         На територията на Община Белослав след преструктурирането на здравеопазването в публичния сектор съществуващата Поликлиника е преобразевана в “Медицински център І – Белослав” ЕООД.
“Медицински център І – Белослав” ЕООД е разположен в централната част на града и него работят 18 специализирани кабинета в т.ч. клинична лаборатория, рентгенов кабинет и физиотерапия.
На територията на общината има разкрити 10 индивидуални практики за ПМП – седем в гр. Белослав и по една в с. Страшимирово, с. Разделна и с. Езерово. Стоматологичните практики за ПСП за цялата община са седем, от които четири в гр. Белослав и по една в селата.

“Медицински център І – Белослав” ЕООД
Адрес:
 гр. Белослав, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 27

Телефон:  05112/ 21-22
                 05112/ 40-66
                 05112/ 21-29

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата