Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Заповеди
на Кмета на община Белослав за образуване на подвижна избирателна кутия на територията на община Белослав за провеждане на избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и утвърждаване номера на секцията - Секция 015 - за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

  • Заповед № 658 от 13.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за утвърждаване на общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания

  • Заповед № 634 от 03.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Белослав по секции. 


  • Заповед № 627 от 02.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за образуване на избирателни секции на територията на община Белослав и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адреси. 


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата