Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Заповеди
на Кмета на община Белослав за образуване на подвижна избирателна кутия на територията на община Белослав за провеждане на избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и утвърждаване номера на секцията - Секция 015 - за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

  • Заповед № 658 от 13.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за утвърждаване на общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания

  • Заповед № 634 от 03.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Белослав по секции. 


  • Заповед № 627 от 02.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за образуване на избирателни секции на територията на община Белослав и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адреси. 


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата