Заповеди

Дата на публикуване: 02.09.2019 13:45
на Кмета на община Белослав за образуване на подвижна избирателна кутия на територията на община Белослав за провеждане на избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и утвърждаване номера на секцията - Секция 015 - за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

  • Заповед № 658 от 13.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за утвърждаване на общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания

  • Заповед № 634 от 03.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Белослав по секции. 


  • Заповед № 627 от 02.09.2019 г. на Кмета на община Белослав за образуване на избирателни секции на територията на община Белослав и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адреси. Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта