Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Инициативи 2018
31.5.2018 г. 

Продължаване на кампанията за Световния ден за борба без тютюнопушене на МКБППМН при община Белослав сред подрастващите на територията на общината под мотото ,,БЪДИ МОДЕРЕН, НЕ ПУШИ’’. Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Денят се провежда по цял свят, подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление. Световната здравна организация чества Световния ден без тютюн от 1988 г.  
----------------------------------------------------------------------------------------
Изтегли Брошура а Световния ден за борба без тютюнопушене на МКБППМН. 
04.05.2018г. ---------------------------------------------------------------------
Продължаване на кампанията ,,Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетни и непълнолетни’’ по училищата на територията на общината. Учениците бяха запознати с действията и мерките на Закона за БППМН от секретаря Теодора Георгиева на МКБППМН при община Белослав.  Бяха раздадени брошури ,, Познавам ли закона?’’ и съвместно Б. Младенов - Инспектор детска педагогическа стая /ИДПС/  при 4-РУ-Белослав-Аврен  от сектор ,,Детска престъпност’’ също запозна учениците с  техните права и задължения!

На всички ученици пожелахме ползотворна предстояща  лятна ваканция с  малко противообществени прояви.


04.05.2018г. 
---------------------------------------------------------------------

На 04.05.2018 г. МБППМН при община Белослав и ИПСД към 4-РУ-Белослав-Аврен, организираха среща с ученици от 12 клас, представиха статистика за ,,Войната по пътищата’’ с Беседа и Видеоклипи приветстваха всички зрелостници за успешно положени изпити на предстоящите матури.

С пожелания за един  красив незабравим и успешен абитуриентски бал и голямо внимание от тяхна страна за предотвратяване на инциденти по пътищата!

Справка за ПТП (с пострадали, загинали и ранени) по области и видове населени места при ограничение

 24.04.2018


УЧЕНИЦИ ОТ БЕЛОСЛАВ СЕ СРЕЩНАХА С ПОТОМЪК НА ЕДИН ОТ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИ

Образователният спектакъл "Епопеята на Освобождението" бе представен пред ученици от град Белослав от режисьора Искрен Красимиров, който е потомък на един от Ботевите четници. Авторът на проекта "НЕзабравимата България" гостува на 23 април 2018 в читалище „Съзнание -1926” гр.Белослав по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Белослав.


12.04.2018

Здравословно хранене


11.04.2018

26.03.2018

12.03.2018

"НЕ МЕ ТОРМОЗИ, А МЕ ПРЕГЪРНИ"

"ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА"

И тази година във връзка с отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище и Международни ден на прегръдката местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните в община Белослав и със съдействие от училищните ръководства. Проведе проучване с цел "Да спрем тормоза в училище" под мотото "Не ме
тормози, а ме прегърни", кампанията се проведе сред учениците във връзка с училищния тормоз. В проучването участваха ученици от IV клас, V клас, VIII клас и X клас.

Поради влошената метеорологична обстановка, занятията на училищата бяха преустановени. Кампанията не се проведе по график, както е по традиция последната сряда на
месец февруари. На 05.03.2018 г., в рамките на един учебен час, на учениците бе предложена анкетна карта във връзка с Тормоза и насилието сред подрастващите. Децата бяха
помолени честно и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа. Беше им обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за справяне с проблема.
Във връзка с международния ден на прегръдката на децата бяха раздадени хартиени сърчица с мотото на кампанията "Не ме тормози, а ме прегърни", които те залепиха на
картонени розови фланелки и написаха своето послание за свят без тормоз. МКБППМН се отправи към децата с думите:

Хората, които искат да Ви прегърнат в обятията си - самите те желаят да изпитат чувството на сигурност, комфорт и любов. А прегръдките ни съпътстват през целия живот. Ние
прегръщаме приятели и роднини по време на срещи, след раздяла, прегръщаме се помежду си за да изразим радост и благодарност един към друг.
Нека го правим по често!
Анкетна карта Розова фланелка

Резултати АНКЕТНИ КАРТИ 
 
 

Снимки


Снимки2
29.01.2018г.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата