*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Инициативи 2018
12.04.2018

Здравословно хранене


11.04.2018

26.03.2018

12.03.2018

"НЕ МЕ ТОРМОЗИ, А МЕ ПРЕГЪРНИ"

"ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА"

И тази година във връзка с отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище и Международни ден на прегръдката местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните в община Белослав и със съдействие от училищните ръководства. Проведе проучване с цел "Да спрем тормоза в училище" под мотото "Не ме
тормози, а ме прегърни", кампанията се проведе сред учениците във връзка с училищния тормоз. В проучването участваха ученици от IV клас, V клас, VIII клас и X клас.

Поради влошената метеорологична обстановка, занятията на училищата бяха преустановени. Кампанията не се проведе по график, както е по традиция последната сряда на
месец февруари. На 05.03.2018 г., в рамките на един учебен час, на учениците бе предложена анкетна карта във връзка с Тормоза и насилието сред подрастващите. Децата бяха
помолени честно и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа. Беше им обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за справяне с проблема.
Във връзка с международния ден на прегръдката на децата бяха раздадени хартиени сърчица с мотото на кампанията "Не ме тормози, а ме прегърни", които те залепиха на
картонени розови фланелки и написаха своето послание за свят без тормоз. МКБППМН се отправи към децата с думите:

Хората, които искат да Ви прегърнат в обятията си - самите те желаят да изпитат чувството на сигурност, комфорт и любов. А прегръдките ни съпътстват през целия живот. Ние
прегръщаме приятели и роднини по време на срещи, след раздяла, прегръщаме се помежду си за да изразим радост и благодарност един към друг.
Нека го правим по често!
Анкетна карта Розова фланелка

Резултати АНКЕТНИ КАРТИ 
 
 

Снимки


Снимки2
29.01.2018г.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата