*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Инициативи 2017

      Продължава кампанията ,,Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетни и непълнолетни,, беседа с ученици и запознаване със  Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМ /и дейността на местната комисията чрез БРОШУРА.
На учениците бе обяснено, че дейността на Местната комисия за БППМН, като структура е уредена с чл.10 от Закона за БППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района с ограничаване и противодействие на общественноопасните прояви и превенция на насилието сред децата.

Целта на МКБППМН към община Белослав е изготвяне на ефективен и устойчив механизъм за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимости като /наркотици,тютюнопушене, употребата на алкохол/ и на други рискови фактори като/ асоциално поведение, вандализъм и престъпления сред подрастващите.
   

  
     На 03.05.2017г. по инициатива на МКБППМН беше проведена беседа с учениците от 12 клас на тема „Безопасно поведение на водачите на МПС и избягване на рискови ситуации за ПТП през пролетно-летния сезон “.

Информационната  кампания се ръководи от секретарят на МКБППМН на община Белослав, като на учениците бе прожектиран филм  със статистика с период 2014-2017г за безразсъдно шофиране и войната по пътищата.

     Конкурс "Най-красиво великденско яйце"

     Ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Св. Патриарх Евтимий" и НУ "Отец Паисий", заедно със свои учители изрисуваха три огромни великденски яйца. В подготовката на великденската украса се включиха и децата, и учителите от всички детски градини на територията на община Белослав. Боядисаните яйца са поставени на централния площад, където жителите и гостите на града ще могат да им се радват през празничните дни.
Общинска администрация пожелава Светли празници и призовава за добросъвестно отношение към великденската украса.


  
    "Розова фланелка"

    През месец февруари в училищата на гр.Белослав, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се реализираха редица прояви, посветени на борбата и противопоставянето на насилието сред учениците.
Поводът беше Денят за борба с тормоза в училище, който се отбелязва в последната сряда на месец февруари в различни страни по света. Нарича се още Ден на розовата фланелка и датира от 2007 година. 
Проведени бяха тематични беседи, игри, дефиниращи видовете насилие, механизмите за справяне с него и начините за реагиране. На всички участници бяха предоставени материали с посланието, което учениците отправиха към всички нас – да бъдем по-добри, да бъдем по-усмихнати, за да бъде и техният живот „без насилие“.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните благодари на екипите на училищата и техните възпитаници за активното участие в Деня на розовата фланелка.
               

       


  Вечерна проверка 

  На 18.03.2017г., от 22.00 до 02.00 часа, на територията на Община Белослав бе извършена  проверка на питейни и хазартни заведения, относно спазването на обществения ред и определения  вечерен час на малолетните и непълнолетните, определени със заповед на кмета на общината.
Проверката се осъществи съвместно от секретарят на МКБППМН, полицейски инспектор, инспектор-ДПС, полицейски служители при РУП-Белослав и се издадоха протоколни предписания на заведенията за спазване на вечерен час.
 

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"