Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
22-06-2015
22.06.2015г.
Открита процедура по ЗОП «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект  СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране  на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”.

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672768&newver=2
Обявление:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672767&newver=2

Документация:
прикачения файл тук!

10.08.2016г. -  Съобщение за отваряне на ценови оферти

27.08.2015год. - Протоколи :
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

Решение за класиране

24.09.2015г.
Договор

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата