*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
22-06-2015
22.06.2015г.
Открита процедура по ЗОП «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект  СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране  на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”.

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672768&newver=2
Обявление:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672767&newver=2

Документация:
прикачения файл тук!

10.08.2016г. -  Съобщение за отваряне на ценови оферти

27.08.2015год. - Протоколи :
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

Решение за класиране

24.09.2015г.
Договор

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата