*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
20.05.2015г.
20.05.2015г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на  Община Белослав“.

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041936


Документи


Изтеглете от тук  / архивирани в RAR формат /

25.05.2015год.

Разяснения по документацията свързана с обявената процедура.

Справка за състоянието на общинския дълг към 31.03.2015 г. – размер, падеж, начин на погасяване

Приложение Документи към справката

18.06.2015год.

ПРОТОКОЛ За отваряне на офертите за участие в процедура по реда на глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата