Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
18.05.2015г.
18.05.2015г.

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на общински път VAR2059/ІІІ – 2008, кв.Повеляново –Езерово/- Страшимирово- /ІІІ – 2008/”  ; http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041857

Уникален номер в АОП: 9041857;

Дата: 18.05.2015г.


Приложени документи

Документи1

Документи2

Дата : 05.06.2015год.

Протокол

Изтегли от тук

Дата : 08.07.2015 год.

Договор

Изтегли от тук

Дата : 30.11.2015год.

Плащания

Изтегли от тук


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата