*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
18.05.2015г.
18.05.2015г.

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на общински път VAR2059/ІІІ – 2008, кв.Повеляново –Езерово/- Страшимирово- /ІІІ – 2008/”  ; http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041857

Уникален номер в АОП: 9041857;

Дата: 18.05.2015г.


Приложени документи

Документи1

Документи2

Дата : 05.06.2015год.

Протокол

Изтегли от тук

Дата : 08.07.2015 год.

Договор

Изтегли от тук

Дата : 30.11.2015год.

Плащания

Изтегли от тук


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата