Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
03-11-2014
Регистрирана под номер 03-11-2014

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав и за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав”, по четири обособенн позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на работно облекло и обувки на нещатен персонал и заетите в дейност „Чистота” в община Белослав„

Обособена позиция № 2: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав”

Обособена позиция № 3: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на медицинските сестри към община Белослав„
Обособена позиция № 4: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав"
Номер на поръчкана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035445


Документация - Облекло

Документация - Техническа спецификация
20.11.2014год.

Протокол от 20.11.2014год.


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата