*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
18-09-2014

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2014/2015г.
Поканата е публикувана в АОП под № 9033791, Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033791

Заповед и необходими документи за публичната покана.

Поканата е публикувана под номер - 18-09-2014


Протокол и заповед от 02.10.2014год.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата