*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
19-08-2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:

„Основен ремонт общински пътища Община Белослав. Път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)”

Документация по откритата процедура / архив /.


20.11.2014год.

Договор към открита процедура за Основен ремонт общински пътища Община Белослав.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата