Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Олива АДНа 05.12.2017 г. от 18:00 часа, в Конферентната зала на община Белослав се проведе информационна среща с представители на  „ОЛИВА“ АД ,с цел информиране на всички заинтересовани лица,  във връзка  с предстоящо  разкриване на над 100 нови работни места  в  новата производствената база и  скалодово стопанство на ОЛИВА АД, разположени в землището на с. Разделна,  Община Белослав.
 

Към настоящия момент ОЛИВА АД възстанови производството на слънчогледово масло в гр. Провадия, община Провадия и инвестира в нов завод и складово стопанство в с. Разделна, община Белослав. В тази връзка ще бъдат осигурени над 100 нови  работни места и Дружеството търси кадри за производствата си в гр. Провадия и с. Разделна (община Белослав).
     
  Предстоящо разкриване на работните места в следните направления:

  • Направление: Поддръжка
  • Направление: Администрация
  • Направление: Вътрешно логистичино осигуряване
  • Направление: Лаборатория
  • Направление: Производство 

Допълнителни работни места ще бъдат предложени и от сателитни фирми, пряко ангажирани със изграждането на производсвената база в с. Разделна.

Всеки, който желае да изпрати своята автобиография, препоръчваме да следите обявите на  ОЛИВА АД  и да кандидатствате ма www.jobs.bg или да изпратите своите автобиографии (CV) на oliva-rabota@abv.bg.

За улеснение на заинтересованите лица, информация относно обявите за работа, предложени от ОЛИВА АД  ще бъде достъпна и от 11.12.2017 г. на официалната интернет страница на Община Белослав в  Рубрика „ОЛИВА АД“ - http://beloslav.org/section-76-oliva_ad.html , където ще бъдат качени насоки за попълване на вашата автобиография (CV) по европейски стандарт (Europass) и образец.

КАК ДА ИЗГОТВИМ СВОЯТА АВТОБИОГРАФИЯ (CV - EUROPASS)

Примерен образец на автобиография


Презентация 1

Презентация 2

 

 

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата