*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Социални дейности и услуги
       Община Белослав пряко управлява и кандидатства за социални проекти и услуги, предоставяни в семейна среда или среда, близка до семейната. По своя смисъл, услугите представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция. 

Социалните услуги в община Белослав са:

  • Домашен социален патронаж
  • Услуги, предоставяни по проекти и програми 
  • Клуб на пенсионера
     
  • ВИЖТЕ БРОШУРАТА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата