Клуб на пенсионера

Дата на публикуване: 15.11.2016 08:10
     На територията на община Белослав съществуват 8 клуба на пенсионера, като основна цел е поддържането и подобряване на социалните контакти,социалната интеграция и жизнения стандарт на хората от третата възраст.
     На заседание №15/21.09.2016г., с решение № 192, Общинскси съвет Белослав прие Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав.
 
Име  Длъжност Адрес на клуба
1 Себаат Салиева домакин гр.Белослав,кв.Акации, ул."З.Стоянов"№3 А
2 Иванка Аспарухова домакин гр.Белослав, кв.Цветен
3 Росица Великова домакин гр.Белослав,ул."Д.Ватев" № 27а
4 Димитра Костадинова домакин гр.Белослав, ул."Ст.планина" № 48
5 Милка Христова домакин гр.Белослав, ул."Гебедже" №8
6 Руска Велкова домакин с.Страшимирово,ул."Св.Св.Кирил и Методий" №12
7 Величка Георгиева домакин с.Разделна,ул."Централна"№ 35
8 Стефка Петрова домакин с.Езерово,ул."Клокотница"вх.Б Подблоково пространство

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта