Съобщения

Дата на публикуване: 27.03.2019 08:1510.05.2019год.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав уведомява   избирателите че  секция №7  намираща се в гр.Белослав, ДГ»Първи юни»,І етаж е

определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Всички които нямат собствен транспорт и желаят да упражнят своето право на глас в изборния ден, могат да се запишат в Община Белослав на тел.:05112/ 35-53, 35-49 от 7.00 до 19.00 часа.
03.05.2019год.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите,

Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“ на следния линк:  https://www.cik.bg/bg/eD2019/carnpaign/video17.04.2019год.


СЪОБЩЕНИЕ


Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


12.04.2019год.

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 26.05.2019 Г.  - Изтегли покана от ТУК.


10.04.2019год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година, Общинска администрация Белослав уведомява населението на общината, че:
 
  1. На 15.04.2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинска администрация по адреса на пребиваване в Република България / чл. 359, ал. 1 от ИК/;
  2. На 11.05.2019 г. изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес / чл. 36 от ИК/;
  3. На 11.05.2019 г. изчита срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявления имат право да подават избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес/ е на територията на съответното населено място. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. / чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/
  4. На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление- декларация за гласуване на друго място. Заявленията се подават само от кандидати за членове на Европейския парламент, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели /Чл. 34, ал. 1 и 2 от ИК/;
  5. На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление от избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и искат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. / чл. 36, ал. 1 и 4 от ИК/;
  6. На 18.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / чл. 43/ ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ИК/;
Заявления ще се приемат в работните дни и на 11 и 18.05.2019 г. / събота/ от 08.30 до 17.00 часа в Общинска администрация Белослав и кметствата на територията на общината.

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ


05.04.2019год.03.04.2019год.
26.03.2019год.

Съобщение относно насрочена дата за провеждане на консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна.Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта