Новини


06.12.2022
Подкрепата на двойки с репродуктивни проблеми чрез организирания коледен базар продължава на отделен щанд на Общинския пазар на ул. „Иван Вазов“ в гр. Белослав, като с благотворителна цел може да закупите различни артикули, направени от децата и учениците от Община Белослав.   Заповядайте и подкрепете каузата на Фондация "Искам бебе"! Нека заедно да помогнем за сбъдване на нечия съкровена мечта! На Коледа се случват чудеса !    

24.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми дами и господа, Уведомявам Ви, че в рамките на Общински пазар – Белослав, находящ се на ул. „Иван Вазов“, са налице свободни съоръжения - маси, предназначени за търговска дейност. Желащите да ползват безвъзмездно масите, следва да подадат заявлене по образец в Общо деловодство в сградата на Община Белослав. С кандидатите, отговарящи на условията, се сключва договор за заем за послужване с краен срок не по – късно...

18.11.2022
В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОСТЪПИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ВАРНА, С ВХ. РЕГ. № 3200-29/17.11.2022г., С КОЕТО НИ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ НА 02.11.2022Г. Е ВЗЕТА ПРОБА ОТ ВОДАТА НА ЧЕШМА „ЧУЧУРКИТЕ“, ЗА РУТИННО ИЗСЛЕДВАНЕ. В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО, Е  УСТАНОВЕНО, ЧЕ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПРОБИ ВОДА, /ОТ ЕДИНИЧНИЯ ЧУЧУР, КОЙТО Е НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“/  НЕ ОТГОВОАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО ПО СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:   ...

16.11.2022
Проект "Дигитален информационно-образователен център "Син растеж"Обща стойност: 54 800,00 лв. , от които 46 580,00 лв. европейско  и 8 220,00 лв. национално съфинансиране. Период на изпълнение на проекта: 15.02.2022 – 15.08.2023 Община Аксаково стартира  проект „Дигитален информационно-образователен център „Син растеж“, BG14MFOP001-4.053-0004-C01, процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ Проектът цели подобряване потенциала за растеж чрез запазване и...

01.11.2022
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,Уведомяваме Ви, че на 02.11.2022г. във връзка с осъществяване  на дейности – актуализиране на версия на програмният продукт, местни данъци и такси няма да е възможно да се събират от 12.00ч. до 13.30 часа на същия ден. Който желае да заплати своите задължения на касата в Общината или по населените места може да  го направи до този час или да отложи съответното плащане...

22.10.2022
Жители на многофамилни жилищни сгради и представители на сдружения на собственици, регистрирани по ЗУЕС, взеха участие в първата встъпителна информационна среща във връзка с предстоящо кандидатсване, съвместно с Община Белослав, за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Срещата беше ръководена от кмета на Община Белослав инж. Деян...

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта