*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Административно обслужване в кв. "Акации"
    В изпълнение на поетите пред гражданите ангажименти за бързо, ефективно и удобно административно обслужване, от юли 2016г. се предоставят административни услуги в кв. „Акации”. 
       В сградата на Клуба на пенсионера в кв. "Акации" е обособено работно място, свързано с Центъра за информационно обслужване и информация /ЦИОУ/в община Белослав. 
    Всeки четвъртък от 10:00 до 12:00 часа, гражданите на квартал "Акации" имат възможност да получават административни и технически услуги на адрес : гр.Белослав, кв.Акации
           ул."Захари Стоянов" №3 А
     
      Оборудването и функционирането на изнесен център за административни услуги има за цел да пести време на гражданите от квартал „Акации” и да направи предоставяните административни услуги по – бързи и удобни за потребителите.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата